Zdraví a bezpečnost

Snadné bezpečnostní obchůzky a distribuce poznámek z inspekce

Reporting v reálném čase

Vytvářejte bezpečnostní zprávy přímo v terénu. V případě rizik zajistěte, aby byly ihned informovány příslušné osoby.

Práce offline

Na všech svých formulářích a kontrolních seznamech týkajících se zdraví a bezpečnosti můžete pracovat online nebo offline. Aktualizujte údaje ihned, nebo jakmile se dostanete do dosahu Wi-Fi nebo připojení 4G.

Zprávy a řídicí panely

Zobrazujte, spravujte a exportujte svá data. Prohlížejte řídicí panely a zprávy napříč všemi svými projekty.

Dalux Field mobile app site inspectations

Inspekce staveniště

Provádějte kontroly staveniště přímo prostřednictvím smartphonu přesně a včas, aniž byste potřebovali tištěnou dokumentaci.

Vytvářejte si vlastní šablony pro kontrolní seznamy staveniště a používejte je ve všech svých projektech.

Okamžité zpracování zpráv o zjištěních

Zprávy se vyvářejí okamžitě a jsou sdíleny se zbytkem týmu. Zjištění lze oznamovat ihned a odesílat je příslušným osobám, aby byly případné nedostatky odstraněny.

S naší mobilní aplikací mohou vaši stavbyvedoucí a subdodavatelé oznamovat bezpečnostní problémy, jakmile si jich povšimnou.

Dalux je skvělý nástroj, který usnadňuje celý proces zajištění bezpečnosti. Nejen pro nás, ale také pro smluvní dodavatele. Je skvělé, že se nemusíte zabývat e-maily s obrázky z fotoaparátu – vše lze udělat pomocí tabletu.
Jonas Søndergaard
Work safety coordinator, CUBO architects

Důvěra největších kontraktorů v oboru

Začněte s bezplatnou zkušební verzí hned teď

Vyplňte formulář a získejte 14 dní na vyzkoušení

Díky za Vaši registraci

Brzy obdržíte e-mail s Vaším dalux projektem, kde si můžete vytvořit Váš Dalux účet.