ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Snadné bezpečnostní obchůzky a distribuce poznámek z inspekce
Začněte nyní

Reporting v reálném čase

Vytvářejte bezpečnostní zprávy přímo v terénu. V případě rizik zajistěte, aby byly ihned informovány příslušné osoby.

Práce offline

Na všech svých formulářích a kontrolních seznamech týkajících se zdraví a bezpečnosti můžete pracovat online nebo offline. Aktualizujte údaje ihned, nebo jakmile se dostanete do dosahu Wi-Fi nebo připojení 4G.

Zprávy a řídicí panely

Zobrazujte, spravujte a exportujte svá data. Prohlížejte řídicí panely a zprávy napříč všemi svými projekty.

Inspekce staveniště

Provádějte kontroly staveniště přímo prostřednictvím smartphonu přesně a včas, aniž byste potřebovali tištěnou dokumentaci. Vytvářejte si vlastní šablony pro kontrolní seznamy staveniště a používejte je ve všech svých projektech.

Okamžité zpracování zpráv o zjištěních

Zprávy se vyvářejí okamžitě a jsou sdíleny se zbytkem týmu. Zjištění lze oznamovat ihned a odesílat je příslušným osobám, aby byly případné nedostatky odstraněny. S naší mobilní aplikací mohou vaši stavbyvedoucí a subdodavatelé oznamovat bezpečnostní problémy, jakmile si jich povšimnou.

Okamžité zpracování zpráv o zjištěních

Zprávy se vyvářejí okamžitě a jsou sdíleny se zbytkem týmu. Zjištění lze oznamovat ihned a odesílat je příslušným osobám, aby byly případné nedostatky odstraněny. S naší mobilní aplikací mohou vaši stavbyvedoucí a subdodavatelé oznamovat bezpečnostní problémy, jakmile si jich povšimnou.

{

Dalux je skvělý nástroj, který usnadňuje celý proces zajištění bezpečnosti. Nejen pro nás, ale také pro smluvní dodavatele. Je skvělé, že se nemusíte zabývat e-maily s obrázky z fotoaparátu – vše lze udělat pomocí tabletu.

Jonas Søndergaard, Work safety coordinator, CUBO architects

Začněte s bezplatnou zkušební verzí hned teď

Vyplňte formulář a získejte 14 dní na vyzkoušení

CONTACT US

Contact us
info@dalux.com

AT: +43 720 881466
CH: +41 43 508 15 20
CZ: +420 22 888 5172
DE: +49 32 221097769
DK: +45 53 72 73 00
ES: +34 911 98 18 70
FI: +358 1454 71111
FR: +33 1 86 65 99 00
LT: +370 5 214 1412
NL: +31 20 80 88 290
NO: +47 23 96 00 95
PL: +48 22 104 00 04
SE: +46 40 66 88 747
SI: +386 1 600 86 16

UK: +44 20 3868 7120

DOWNLOAD


FOLLOW US

© 2021 Dalux Copenhagen, Denmark    Privacy Notice    Cookie Policy