CASES

Du er velkommen til at kontakte os for flere referencer

 

Hjørring Kommune: Dalux-implementering går over al forventning

Hjørring Kommune har valgt at implementere Dalux Facility Management system. Forud for systemudvælgelsen gennemførte kommunen en markedsdialog med bred intern deltagelse helt ned til servicemedarbejderniveau. Dette var ifølge kommunen for at sikre, at systemet der blev valgt, havde en høj brugervenlighed og ville blive en succes ’ude i marken’.

Hjørring Kommune har undervejs modtaget undervisning fra Dalux, hvor formålet blandt andet har været at give serviceledere en grundig gennemgang af modulerne i Dalux FM og de apps som de skal anvende i deres hverdag. Dalux er også meget positive overfor samarbejdet med Hjørring Kommune og er imponeret over den hurtige og effektive implementering.

”Vores implementering af Dalux FM går over al forventning – hos Hjørring Kommune har vi i øvrigt valgt at kalde det for Daluxificering. Dalux’s løsninger har vist sig til fulde at leve op til vores krav om brugervenlighed, og det er uden tvivl en stor del af årsagen til, at implementeringen i driften går bedre end vi havde turde håbe på. Vi har valgt en etapevis implementering og er allerede nu efter bare 2 måneder rigtig godt i gang, og blandt andet Bygningsarkivet og Helpdesk er oppe at køre på en del af vores bygninger. Vi har faktisk selv uden de store udfordringer lavet opsætningen af hele systemet og de workflows, som er nødvendige for at understøtte både den strategiske og operative bygningsdrift i kommunen. Jeg vil sige, at alle servicelederne blev klædt rigtig godt på til opgaverne, og det er en fornøjelse at se, hvordan de alle er meget engagerede og positive i Daluxificeringen.”

Thomas Jefta Petersen

Bygherrerådgiver og projektleder for implementeringen af Dalux FM hos Hjørring Kommune

Politiet

14,000 medarbejdere hos Politiet kan registrere mobilt med Dalux FM HelpDesk. Med få klik på telefonen, kan alle politiets mere end 14,000 medarbejdere nu registrere alt fra opsætning af whiteboard og manglende papirer til mangel på kølervæske i politibilerne.

“Mange havde en følelse af, at servicemedarbejderne var langt væk, og at det var svært at rapportere problemer. Med det nye system rykker vi opgavebestilling tættere på medarbejderne. Vi vil gerne informere brugerne så godt som muligt, ved at bringe informationen tættere på dem. Det er vores oplevelse, at frustration og misforståelser kan opstå, når brugere ikke er tilstrækkeligt informeret om, hvilke serviceniveau de kan forvente. På samme tid skaber det ro, når du kan se, at en opgave er blevet rapporteret, og hvornår du kan forvente at den er løst. “

Lasse Carlsson

Facilitychef i Rigspolitiet

Region Sjælland vælger Dalux FM

Region Sjælland og Dalux har indgået en aftale om at benytte Facility Management systemet, Dalux FM, på alle regionens 650,000 m2 ejendomme. Regionen vil bruge Dalux FM til at håndtere opgaver i drift og vedligehold, planteregistrering og forebyggende vedligeholdelse samt on-time jordforvaltning med CAD og BIM modeller og meget mere. Region Sjælland har kigget nærmere på flere FM-systemer, hvor det endelige valg blev Dalux.

“Ved vurderingen af udbud besluttede vi, at brugervenlighed skulle vægte højest. Vi ønsker, at FM løsningen skal nå specifikke brugere i regionen, hvor brugervenlighed og enkelthed er afgørende for, om de har det godt og bruger det i dagligdagen. Det skal ikke kræve lange kurser at benytte FM systemet. Vi vurderede, at Dalux var det mest brugervenlige FM system. Et stort plus i vurderingen var deres mobilapps. Her kunne vi virkelig se vores behov for, at FM systemet blev fuldt udbygget og anvendt mobilt på stedet af personalet på de enkelte ejendomme.”

Ole Høgstedt

Byggekonsulent, Region Sjælland

Lejre Kommune vælger Dalux FM

Efter en grundig afdækning af markedet for FM systemer vælger Lejre Kommune Dalux FM til at styring af deres ejendomme og drift. 10 systemer blev grundigt testet af Jette Foget, som har stået i spidsen for systemudvælgelse. Lejre Kommune har valgt Dalux FM’s Helpdesk til at rapportere fejl og mangler. Lejre Kommune leverer centrale opgaver til de rigtige aktører. Kommunen har tidligere håndteret alle deres driftopgaver og ejendomsportefølje i et regneark, hvilket gjorde forvaltningen af opgaver og portefølje vanskelig.

“Lejre Kommune har valgt at invistere i Dalux FM for at få et Helpdesk system til registrering af ejendomsvedligeholdelsesopgaver og et digitalt system til generel styring af operationelle opgaver i ejendomsafdelingen. Fordelen ved et digitalt system er, at vi letter borgernes og brugernes mulighed for at kontakte os og rapportere deres problemer så konkret som mulig – og vi sparer meget administrativ tid, fordi sagerne er klarere fra starten. Samtidig hjælper workflowoptimering os med at opretholde værdien af vores bygninger i vores lokation, Lejre Kommune.”

Jette har med få midler digitaliseret den centrale driftsorganisation. Lejre Kommunes leverandører implementeres i Dalux FM, og modtager deres forespørgsler direkte på deres smartphones eller tablets.

Jette Foget

Drift koordinator, Lejre Kommune

CONTACT US

Contact us
info@dalux.com

AT: +43 720 881466
CH: +41 43 508 15 20
CZ: +420 22 888 5172
DE: +49 32 221097769
DK: +45 53 72 73 00
ES: +34 911 98 18 70
FI: +358 1454 71111
FR: +33 1 86 65 99 00
LT: +370 5 214 1412
NL: +31 20 80 88 290
NO: +47 23 96 00 95
PL: +48 22 104 00 04
SE: +46 40 66 88 747
SI: +386 1 600 86 16

UK: +44 20 3868 7120

DOWNLOAD


FOLLOW US

© 2021 Dalux Copenhagen, Denmark    Privacy Notice    Cookie Policy