Dalux Databeskyttelse

Sidst opdateret: 25. januar 2021

 

Denne meddelelse om databeskyttelse (“Meddelelsen”) forklarer, hvordan Dalux Corporation, CVR-nr. 28509839, med hovedkvarter på Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, Danmark (i det følgende benævnt “DALUX”, “vi”, “os” og “vores” ) og dets følgende konsoliderede virksomheder: 

Dalux ApS (Danmark)
Dalux France
Dalux Limited (UK)
Dalux Netherlands BV
Dalux Norway AS
Dalux Sweden AB 

Med hensyn til databeskyttelse indsamler, bruger og deler vi personoplysninger i forbindelse med besøg på og brug af vores websted på: https://www.dalux.com (“Webstedet”) og vores tjenester, der er tilgængelige via vores Websted, vores mobil- og desktopapplikationer og vores øvrige produkter og tjenester (samlet benævnt “Tjenesterne”), hvor vi kan henvise til denne Meddelelse. 

DALUX forpligter sig til at sikre, at alle juridiske krav og forpligtelser til at beskytte personoplysninger, der er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data og ophævelse af direktiv 95/46/ EF (generel databeskyttelsesforordning) (“GDPR”) er opfyldt. Referencerne “personoplysninger” og “personlige data” har samme betydning under denne Meddelelse og henviser til alle oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en identificerbar fysisk person (“dig”).  

Denne Meddelelse beskriver yderligere dine privatlivs- og databeskyttelsesrettigheder. Hvis du har accepteret nogen af vores gældende vilkår og betingelser, der regulerer brugen vores Tjenester, er disse vilkår og betingelser således indarbejdet i denne Meddelelse i overensstemmelse hermed med forbehold for eventuelle individuelt aftalte vilkår og betingelser mellem os og dig. Vi opfordrer til, at du læser denne meddelelse og vores vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger vores websted og Tjenester for at sikre, at du fuldt ud forstår vores synspunkter og praksisser for håndtering og behandling af dine personoplysninger, og på hvilke vilkår og betingelser vi tilbyder dig vores Tjenester. 

Vi bestræber os på at beskytte og respektere dine personlige data efter bedste evne. Vær opmærksom på, at når du tilgår eller accepterer at bruge vores Websted, anerkender, godkender og accepterer du ubetinget vilkårene i denne Meddelelse. 

Hvordan DALUX indsamler dine personoplysninger 

DALUX indsamler dine personoplysninger på forskellige måder. De kan enten indsamles direkte fra dig gennem brugen af cookies og andre sporingsteknologier, hvor de indsamles eller genereres automatisk, når du interagerer med og bruger vores Websted og/eller Tjenester, eller de kan indsamles af andre parter.  

Fra dig
Vi indsamler og behandler dine personlige data, når du opretter en konto for at bruge vores Tjenester, tilmelde dig til et af vores events, registrere dig ifm. online seminarer, interagere med os på sociale medier, eller når du forsyner os med personlige data ved at kontakte os direkte. 

Vi kan indsamle følgende kategorier af oplysninger direkte fra dig: 

 • Identifikationsoplysninger såsom navn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse og teknisk identifikationsinformation (f.eks. IP-adresse og kontoadgangskode) 
 • Faglige oplysninger såsom dit erhverv, brancheområde, ansættelseshistorik, erhvervserfaring, uddannelsesmæssige baggrund og andre kvalifikationer 
 • Kommercielle oplysninger om, hvilke Tjenester du bruger eller har udvist interesse for, og hvilke webinarer og DALUX-events du har deltaget i 
 • Elektroniske oplysninger såsom optegnelser over vores online korrespondancer og interaktioner, serviceoptegnelser inklusive klager og løsningshistorik, dit adfærdsmønster, når du bruger vores Websted og/eller Tjenester, herunder – men ikke begrænset til – præferencer, e-mail-vedhæftninger, uploads og downloads, din placering og foretrukne sprog 

Indsamlet via cookies, eller når du bruger vores Tjenester
Når du besøger vores Websted og bruger vores Tjenester, anvender vi anden teknologi til at indsamle oplysninger om dig, der hjælper os med at forbedre din brugeroplevelse og til at levere vores Tjenester. Denne teknologi kaldes samlet “cookies”. Cookies er tekstfiler, der indeholder små mængder information, der gemmes i din webbrowser eller enhed, når du besøger et websted, og som kan spores tilbage til det oprindelige websted for hvert efterfølgende besøg eller dirigeres til et andet websted, der genkender den gemte cookie. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-meddelelse. 

Leveret af andre parter
Vi kan gemme og indsamle personlige data om dig, som vi modtager eller kommer i kontakt med enten direkte, når de leveres af tredjeparter, eller når vi bruger tredjepartskilder. Disse tredjeparter kan være associerede virksomheder, eksterne rekrutteringsfirmaer, forretningspartnere, offentligt tilgængelige kilder og registre eller sociale netværksplatforme, fx LinkedIn og Facebook. De kategorier af personoplysninger, vi muligvis indsamler om dig fra tredjepartskilder, omfatter: 

 • Identifikationsoplysninger: navn, efternavn, telefonnummer, e-mail 
 • Faglige oplysninger: erhverv, brancheområde, ansættelseshistorik, erhvervserfaring, uddannelsesmæssige baggrund og andre kvalifikationer 
 • Kommercielle oplysninger: vores Tjenester eller andre produkter og tjenester, du bruger eller har udvist interesse for, events, som du har deltaget i, og andre aktiviteter  
 • Elektronisk information: dit adfærdsmønster, præferencer og andre interaktioner 

Vi kan kombinere de personlige data, vi modtager direkte fra dig, og som er indsamlet af os eller modtaget af tredjeparter, når det er tilladt at gøre det i overensstemmelse med gældende love med det formål at give dig relevant indhold, oplevelser og andre tilbud og for at holde vores databaser opdaterede med aktuelle og nøjagtige oplysninger om dig. 

Sådan bruger DALUX dine personoplysninger

Vi bruger de personlige data, vi har indsamlet om dig, til forskellige formål, såfremt vi sikrer et lovligt grundlag for behandling, fx på grundlag af en kontraktmæssig nødvendighed, en legitim interesse hos os eller en tredjepart eller dit samtykke. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:  

 • Når det er kontraktligt nødvendigt  
 • Til at behandle dine registreringer via vores Websted, eller når du bruger vores Tjenester 
 • Til at opfylde de af vores forpligtelser og leverancer, der er omfattet af en kontrakt med dig eller din arbejdsgiver, eller til at bekræfte din identitet, når vi indgår en kontrakt med dig 
 • Til at forsyne dig med købte Tjenester, herunder support- og kommunikationstjenester  
 • Til at sende information til dig inden for kontraktens rammer ved fx at sende servicemeddelelser til dig, informere dig om nye opdateringer, frigivelser, fejl og anden relevant information relateret til brugen af vores Tjenester 
 • Til at udføre enhver finansiel aktivitet, fx fakturering, betalinger og andre økonomiske opfølgninger
 • På grundlag af en legitim interesse hos os eller en tredjepart * 
 • Til at give dig adgang til indhold og tjenester på vores Websted, eller når du bruger vores applikation 
 • Til at sende dig informationer, du har anmodet om 
 • Til at sende information ud om kommende webinars relateret til support eller brugen af vores produkter
 • Til at forbedre kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter og tjenester, herunder til at analysere, hvordan disse bruges. Automatiserede analysesystemer og andre sporingsteknikker kan bruges til at opfylde dette formål (hvis dette ikke er omfattet af dit samtykke) 
 • Til at opretholde og vedligeholde sikkerheden på vores Websted og af vores Tjenester ved at registrere, afbøde og forhindre sikkerhedstrusler samt udføre vedligeholdelse og fejlretning  
 • Til at forhindre, registrere eller adressere ondsindet adfærd, svindel, overtrædelser og lignende aktiviteter for at beskytte dig mod sikkerhedsbrud 
 • Til at håndhæve vores vilkår og betingelser ved brug af vores Tjenester 
 • Andre aktiviteter i forbindelse med beskyttelsen af dine, vores eller eventuelle tredjeparters rettigheder, ejendom og sikkerhed 
 • Til at anonymisere, samle eller opfylde andre ikke-identificerende formål i forhold til dine personlige data  
 • Til at administrere eksisterende og potentielle kundeforhold 

* Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, når vi støtter os på en legitim interesse for behandlingen. Læs mere om dine rettigheder og muligheder under “Dine rettigheder nedenfor.  

 • Dit samtykke** 
 • Når du har givet os dit samtykke til at sende dig relevant markedsføringsmateriale såsom kampagnetilbud og reklamer  
 • Når du har givet os dit samtykke til at dele oplysninger om dig med tredjeparter, fx underdatabehandlere  
 • Når du har givet dit samtykke til cookies eller lignende teknologier 
 • Når du har givet dit samtykke til at sende push-underretninger til din mobile enhed 
 • Når du har givet os dit samtykke til en bestemt behandlingsaktivitet i forbindelse med andre begivenheder 

** Hvor vi har fået dit samtykke til behandling, har du ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage. Kontakt os på nedenstående kontaktoplysninger, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. 

 

 • Til opfylde en juridisk forpligtelse
 • Når vi er underlagt en juridisk forpligtelse til at svare, videregive eller dele dine personlige data med officielle myndigheder 

Hvem deler DALUX dine personlige data med? 

Vi deler de indsamlede oplysninger om dig med følgende parter, når det er relevant. 

 • Vores associerede virksomheder i hele Europa, når det er relevant 
 • Vores tjenesteleverandører, der udfører tjenester eller visse funktioner på vores vegne, fx virksomheder, der understøtter os med fakturering, rådgivning, licenser, softwarevedligeholdelse, hosting, brugerverifikation og lokalisering, marketing, sikkerhed, support, analyse, sociale medier osv. Bemærk, at alle tjenesteleverandører, som vi kan dele dine personlige data med, er underlagt en kontrakt, der enten indskrænker eller begrænser deres evne til at behandle og bruge dine oplysninger  
 • Andre tredjeparter i forbindelse med en forretningstransaktion, herunder overførsel, outsourcing, fusion, salg, erhvervelse, konsolidering, ændring i kontrol, reorganisering eller likvidation af DALUX eller dele heraf.  
 • Andre omstændigheder, når vi er forpligtet til det ved lov, fx i henhold til en retskendelse, eller når vi ellers i god tro mener, at det er påkrævet i henhold til lovgivningen eller ifm. retshåndhævelsen eller initieret af andre fornuftige og troværdige personer, fx en juridisk rådgiver eller ekstern advokat, når vi mener, at indsendelse af de personlige data er nødvendig for at identificere, kontakte og forhindre eller reagere på svig og/eller en krænkelse af intellektuel ejendomsret begået bevidst eller ubevidst med det formål at beskytte DALUX’ ejendomsret og sikkerhed 
 • Enhver anden person, du har givet dit samtykke til videregivelsen 

Placering af personoplysninger og tredjelandes overførsler 

DALUX har flere kontorer inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og vi kan overføre personoplysninger på tværs af vores kontorer, når det er relevant, hvilket altid er underlagt overholdelse af GDPR for alle vores associerede virksomheder 

Bortset fra overførsler mellem vores associerede virksomheder overfører DALUX personoplysninger til nogle af vores tredjeparter beskrevet ovenfor i afsnittet: “Hvem deler DALUX dine personlige data med?” for at hjælpe med at opfylde vores forpligtelser over for dig, fx for at sikre en sikker opbevaring af dine oplysninger, hosting og support. Som et underliggende grundlag har DALUX til hensigt kun at engagere underdatabehandlere eller tredjeparter, hvor behandling og lagring af personoplysninger forbliver inden for EØS. Når dette ikke er muligt, er DALUX afhængig af følgende juridiske mekanismer for at sikre det samme beskyttelsesniveau som garanteret af GDPR ved overførsel af personoplysninger til tredjeparter uden for EØS: Tredjelande, der anses for passende af Europa-Kommissionen, passende garantier, fx standardkontraktbestemmelser (SCC) vedtaget af Europa-Kommissionen, godkendte bindende virksomhedsregler (BCR) eller andre nuværende eller fremtidige fornødne garantier i henhold til artikel 46 i GDPR eller dit udtrykkelige samtykke.  

Hvordan beskytter DALUX dine personoplysninger?

Beskyttelsen og sikkerheden af dine personlige data er af afgørende betydning for DALUX, og vi går langt for at opretholde alle med rimelighed nødvendige teknologiske, administrative og fysiske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret overvågning og adgang og ondsindede handlinger. Vi tager også rimelige skridt til at begrænse deling og adgang til dine personlige data til kun at vedrøre medarbejdere og leverandører, der har brug for adgang til dine data for at opfylde en kontrakt eller anden relevant funktion.  

Dine rettigheder 

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig, med de undtagelser, der er angivet i GDPR og andre gældende love. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod vores behandling samt vores brug af dine personoplysninger, berigtige dine personoplysninger og kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvis vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, stopper vi med at behandle dine personoplysninger, medmindre det er nødvendigt at fortsætte behandlingen for at overholde vores juridiske forpligtelser som krævet eller tilladt ved lov. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, så kontakt os 

Hvis du beder os om at slette de personoplysninger, vi har registreret om dig, vil vi gøre det uden unødig forsinkelse, medmindre vi kan fortsætte behandlingen i henhold til et andet juridisk grundlag, såsom en juridisk forpligtelse til at gemme og opbevare dine personoplysninger. 

Under nogle omstændigheder kan du anmode os om at give dig en kopi af dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og anmode os om at overføre dine data til en tredjepart (dataportabilitet).  

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine gældende rettigheder som beskrevet ovenfor, så kontakt os 

Hvis du er en person, der er underlagt en kontraktmæssig aftale med nogen af vores kunder, som omfatter behandlingen af dine personoplysninger på vegne af en sådan kunde, kan vi henvise enhver forespørgsel fra dig til kunden og samarbejde i forbindelse med dennes håndtering af din forespørgsel for at overholde vores kontraktmæssige forpligtelser over for kunden. 

Vi besvarer din forespørgsel hurtigst muligt. 

Datalagring 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem til at opfylde et af de formål, der er beskrevet under afsnittet: “Således bruger DALUX dine personoplysninger“, i det omfang vi kan gøre det lovligt. Dette inkluderer vores ret til at gemme dine personoplysninger længere, hvis vi skal gøre det for at overholde en juridisk forpligtelse, selvom det oprindelige formål med behandlingen af dine personoplysninger ikke længere kan begrundes.  

Når vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med markedsføringsformål med dit samtykke, bruger vi dine personlige data, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Vær opmærksom på, at det vil være nødvendigt for os at gemme de registrerede oplysninger om, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, hvis du har besluttet at tilbagekalde dit samtykke. 

Ansvar for databeskyttelse 

DALUX er ansvarlig for behandlingsaktiviteterne for personoplysninger, der indsamles til vores egne formål som beskrevet under denne Meddelelse. DALUX behandler også personoplysninger på vegne af vores virksomhedskunder, der altid er underlagt en databehandlingsaftale. Hvis du behandler eller forsyner os med personoplysninger, når du bruger vores Tjenester, vil du være den dataansvarlige for personoplysningerne, og DALUX er databehandleren. Når du er den dataansvarlige, er du ansvarlig for at beskytte de personoplysninger, du behandler, og dette inkluderer, at du overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR) og anden databeskyttelseslovgivning. Når vi behandler personoplysninger på vegne af dig som dataansvarlig, kræves det, at vi indgår en skriftlig databehandlingsaftale for at regulere detaljerne i behandlingen. Hvis det ikke er inkluderet i en separat aftale med dig, kan du finde vores standard Databehandlingsaftale her. Hvis du af en eller anden grund ikke kan finde Databehandlingsaftalen eller har andre spørgsmål, så kontakt os. 

For at undgå misforståelser skal du være opmærksom på, at DALUX ikke kontrollerer eller er ansvarlig for de personoplysninger, der indsamles af vores virksomhedskunder. Derfor kan det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger såvel som sikkerhedsniveauet afvige fra standarderne i denne Meddelelse.  

Beskyttelse af børns privatliv 

Vores Websted og Tjenester og deres indhold er ikke rettet mod børn, der er under 16 år, og hvis vi tilfældigvis indsamler personoplysninger fra børn eller mindreårige, gør vi det ubevidst. Alle oplysninger, der leveres af et barn eller mindreårig til DALUX eller dets tjenesteudbydere uden forældres samtykke, vil blive slettet, når de opdages. Hvis du har spørgsmål om personoplysninger, der evt. er videregivet af et barn, så kontakt os 

Kontaktoplysninger 

Hvis du har spørgsmål, anmodninger eller bekymringer vedrørende denne meddelelse eller vores databeskyttelsesforanstaltninger i almindelighed, eller såfremt du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, der er beskrevet ovenfor, herunder adgang til, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, så kontakt os ved at sende en e-mail til: privacy@dalux.com. Når du kontakter os, bedes du informere os om, hvilken DALUX-tjeneste din forespørgsel vedrører, samt dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og behandle din forespørgsel. Vi kan bede om yderligere former for verifikation afhængigt af forespørgslens art og de personlige data, der anmodes om. 

Hvis du har klager over behandlingen af dine personoplysninger eller denne Meddelelse, samarbejder vi med dig om at finde en tilfredsstillende løsning på din sag. Hvis du mener, at vi ikke har bistået dig i tilstrækkelig grad, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København eller til en anden kompetent europæisk tilsynsmyndighed eller tilsvarende afhængigt af din placering.  

Opdateringer af DALUX Databeskyttelse

Vi kan fra tid til anden ændre, opdatere og justere denne Meddelelse, når det er nødvendigt. Vi meddeler eventuelle ændringer ved at opdatere datoen, som er angivet øverst i denne Meddelelse. Vi opfordrer dig til at læse og vende tilbage til denne Meddelelse med regelmæssige mellemrum for at sikre dig, at du er opdateret med den senest offentliggjorte version.  

CONTACT US

Contact us
info@dalux.com
DK: +45 53 72 73 00
DE/AT: +43 720 881466
LT: +370 5 214 1412
NO: +47 23 96 00 95
SE: +46 40 66 88 747
UK: +44 20 3868 7120
NL: +31 20 80 88 290
CZ: +420 22 888 5172
SI: +386 1 600 86 16
FR: +33 1 86 65 99 00
SP: +34 911 98 18 70
PL: +48 22 104 00 04
FI: 
+358 1454 71111
CH: +41 43 508 15 20

DOWNLOAD


FOLLOW US

© 2021 Dalux Copenhagen, Denmark    Privacy Policy    Cookie Policy