Ejendomsvirke A/S oplever en væsentlig forbedring af deres arbejde efter at have valgt Dalux Facility Management til at understøtte styring af opgaver og kommunikation med kunder og leverandører.

Ejendomsvirke A/S har undersøgt markedet for et værktøj som kunne støtte hverdagens drift og samtidig skulle det være nemt og naturligt at bruge for alle interessenter forbundet med virksomheden herunder: forvaltere, driftsledere, driftskoordinator, driftsassistenter, administrative medarbejdere, kunder og leverandører.

Årsagen til at valget netop faldt på DaluxFM var sikker dokumenteret kvalitet overfor kunderne, optimeret arbejdsgange, lettere hverdag og et godt overblik –  noget der ifølge virksomheden skaber den bedst mulige kvalitet i dagligdagens arbejde.

Efter at Ejendomsvirke er kommet i gang med DaluxFM kan de ligeledes mærke en tydelig forskel.

Med DaluxFM har vi i dag forbedret kvaliteten af vores arbejde på kundernes ejendomme væsentligt. Fra tidligere, hvor opgaverne skulle huskes eller var noteret i en bog og skulle videregives, ofte mundtligt, ved afløsning. Nu hvor alle opgaver ligger digitalt på forvalternes app og hvor der ved afløsning sikres, at afløseren altid kan se hvad han skal udføre opgaven. Det giver en stor merværdi overfor vores kunder. Flemming Justesen

Driftschef, Ejendomsvirke

Ifølge Dalux har det også været en utrolig spændende dialog og proces med Ejendomsvirke. 

Der har været stort behov for at skabe struktur i dataen. I dialogen med Ejendomsvirke, er behov og udfordringer blevet italesat, så der kunne tages hånd om dem, i den korrekte rækkefølge. Ejendomsvirke har haft flere specifikke og til dels særlige behov som vi i fællesskab har fundet de helt rigtige løsninger på. Midt i implementeringen, ønskede en medarbejder at komme i gang før planlagt, fordi han så mange fordele ved systemet. Han skulle udføre bygningssyn og manglede et mere effektivt værktøj end hidtil. Jeg glæder mig meget til at se hvor denne rejse tager Ejendomsvirke hen, for der kommer hele tiden nye ønsker. Både direkte fra Ejendomsvirke, men også fra deres kunder.

Morten Damsgaard

FM Konsulent, Dalux