Hjørring Kommune har valgt at implementere Dalux Facility Management system. Forud for systemudvælgelsen gennemførte kommunen en markedsdialog med bred intern deltagelse helt ned til servicemedarbejderniveau. Dette var ifølge kommunen for at sikre, at systemet der blev valgt, havde en høj brugervenlighed og ville blive en succes ’ude i marken’.

“Vores implementering af DaluxFM går over al forventning – hos Hjørring Kommune har vi i øvrigt valgt at kalde det for Daluxificering. Dalux’s løsninger har vist sig til fulde at leve op til vores krav om brugervenlighed, og det er uden tvivl en stor del af årsagen til, at implementeringen i driften går bedre end vi havde turde håbe på,” udtaler Thomas Jefta Petersen, Bygherrerådgiver og projektleder for implementeringen af DaluxFM hos Hjørring Kommune og fortsætter: 

Vi har valgt en etapevis implementering og er allerede nu efter bare 2 måneder rigtig godt i gang og blandt andet Bygningsarkivet og Helpdesk er oppe at køre på en del af vores bygninger. Vi har faktisk selv uden de store udfordringer lavet opsætningen af hele systemet og de workflows, som er nødvendige for at understøtte både den strategiske og operative bygningsdrift i kommunen.”

 Hjørring Kommune har undervejs modtaget undervisning fra Dalux, hvor formålet blandt andet har været at give serviceledere en grundig gennemgang af modulerne i DaluxFM og de apps, som de skal anvende i deres hverdag.

“Jeg vil sige, at alle servicelederne blev klædt rigtig godt på til opgaverne, og det er en fornøjelse at se, hvordan de alle er meget engagerede og positive i Daluxificeringen,” udtaler Thomas.

Dalux er også meget positive overfor samarbejdet med Hjørring Kommune og imponeret over den hurtige og effektive implementering.

“I Dalux arbejder vi altid målrettet på at skabe et opstartsforløb, der sikrer at DaluxFM hurtigt kan levere værdi til kunden. En forudsætning for dette, er at kundens interne organisation tager aktiv del i processen og er indstillet på at tage opgaven på sig. Hjørring Kommune har være et godt eksempel på dette. Ved effektiv projektledelse og løbende dialog med Dalux, har vi i samarbejde løst tekniske, såvel som organisatoriske udfordringer, der har medført at Hjørring Kommune kort efter aftalen blev indgået har lanceret og eksekveret de første mål i planen for DaluxFM implementeringen,” udtaler Dennis Nordli Hansen, FM Konsulent hos Dalux.