Dalux Field releasen består af forenklinger af nuværende funktioner samt en række nye funktioner. Vores kunder har igen gjort os opmærksomme på hvilke nye funktioner der skal til for at forbedre vores produkt – tak for det.

Eksempelvis er der nu en mere brugervenlig sammenhæng mellem registreringer på tegninger og listeform

tegning liste sammenhæng

Som eksempel på ny funktionalitet kan du som firma nu få bedre overblik på tværs af dine projekter

dalux projekter

 

 

Nedenfor ses listen over opdateringer:

 • Loginskærm indeholder nu billeder fra projektet
 • Historik kan vises på tjeklister
 • Hop mellem liste og tegning for opgaver og tjekslister er lavet som en knap ”Vis på tegning” eller ”Vis på liste”
 • Mulighed for at angive fag og underfag ved upload på web
 • Forbedret/forsimplet IFC upload
 • Efter IFC upload mulighed for at se i model i ny 3D Viewer
 • Tjeklister: Datoer vises på tjeklistebilleder og rapporter
 • Håndværkerrapport: Beskrivelse af sidste handling
 • Samlerapport bytter om på rækkefølgen er rettet
 • Når et projekt ikke er sat op vises en todoliste for at få det sat op
 • Tegningsopsætning: Multirediger af tegninger
 • Copy/Paste af bruger fra outlook muligt ved opret ny bruger
 • Tjeklister kan åbnes og lukkes i venstresiden
 • PDF ikon på udprint på opgaver og tjeklister
 • Statusrapport: Placering og zone vises
 • BIM/tegninger: Man behøver ikke at trykke publiser når man har været i tegningsdialog og ændre lidt
 • Statusrapport: Deadline er med
 • Tjeklister: Man kan se kolonnen oprettet af
 • Tjeklisteopsætning: Man kan kopiere flere ad gangen
 • Upload af tegninger: Man kan her angive fag og underfag
 • Tjekliste opsætning: Nemmere at kopiere fra samme projekt
 • Ikoner er generelt ændret
 • Opgaver: Besvar og tildel har fået ikoner og er flyttet til toppen af dialogen
 • Sikkerhedsrapport: Billeder er kommet med
 • Sikkerhedsrapport har fået reference til opgaver
 • Sikkerhed og tjeklisterapport er nu identiske
 • Opgaver på tjekliste og sikkerhedsrapport vises nu med på nummer og navn
 • Hvis man vil have at et billede ikke komprimeres skal det uploades i PNG formatet (f.eks. ved markeringer på en tegning)
 • Der er kommet adgang til en ny 3D viewer når man vil se på modellen i 3D
 • + diverse fejlrettelser