Projekt: H-Bygningurin, Sygehus, Færøerne
Bestiller: Landssjúkrahús
Entreprenør: Landsverk
Byggesum: 500 mio. DKK

Tilbygning af Landssygehuset på Færøerne: Innovation i balance med naturen

En ny sygehusbygning opføres på Færøerne i fine omgivelser tæt på strand og hav. Tilbygningen er på 14.400 m2 fordelt på 6 etager.

Sygehustilbygningen kendetegnes ved at gøre brug af innovative og nytænkende løsninger, som skal skabe tryghed hos patienterne og skabe en effektiv arbejdsplads for personalet. Der etableres blandt andet to sengetårne, som opmagasinerer henholdsvis rene og beskidte senge og sender beskidte senge og madrasser til en vaskeautomat i kælderen. Bygningen opvarmes med spildvarme fra eksisterende bygningsmasse og med et varmepumpesystem baseret på havvand fra Atlanterhavet.

Dalux Field gør samarbejde nemmere

I komplekse projekter som hospitaler, er der mange discipliner der skal samarbejde. Derfor stilles der store krav til ”in-time” aflevering, koordinering og opgavestyring, ud over kvalitetssikring. Landsverk har valgt at anvende Dalux Field for at gøre arbejdsprocesserne hurtigere.

”Dalux sikrer, at vi har en god responstid på spørgsmål og sikrer en bedre fremdrift i byggeriet, udover at det også sparer alle parter for tid og smerter og mange unødvendige konflikter,” siger Sonni Seyer, IKT koordinator på projektet.

”Derudover, er Dalux Field meget simpelt og brugervenligt,” fortsætter han.

Digitale korrespondancer i alle led

Dalux Field er siden januar i år blevet brugt som digitalt værktøj for at samarbejdet på tværs af disciplinerne skal glide nemmere.

De tilsynsførende på pladsen anvender Dalux til deres tilsynsnotater og tilsynsrapporter, som entreprenøren hurtigt kan reagere på. Sikkerhedskoordinatoren bruger på samme måde Dalux til deres sikkerhedsrunderinger og bemærkninger.

Byggeledelsen og entreprenørerne har herved et ”live” billede af hvad der foregår, og hvad der skal tages stilling til og kan bevare overblikket og handle rettidigt.

Henvendelser fra entreprenørerne vedr. tekniske spørgsmål eller præciseringer af projektmaterialet håndteres ligeledes i Dalux Field.

”Ved at bruge Dalux til vores tekniske forespørgsler, får vi et nemt overblik over spørgsmålene og hvor de ligger i organisationen. Med et godt overblik følger også pålidelig behandling og responstiden er betragteligt forbedret. Opsætningen gør, at spørgsmålene ikke standser i den ene eller andens postkasse,” siger Sonni Seyer. ”Pr. dags dato ligger 125 opgaver i systemet, hvoraf 108 er afklarede og godkendte og 17 er igangværende eller klarmeldte, størstedelen er tekniske forespørgsler og tilsynsrapporter. Ingen opgave har indtil videre ligget i systemet længere end nødvendigt. Dette gør, at alle parter er meget tilfredse med denne måde at styre byggeriet på.”

Sygehuset forventes færdigt i februar 2021.