14 000 ansatte hos Politiet kan innmelde mobilt med DaluxFM (FDV) HelpDesk

Med få trykk på telefonen kan alle politiets mer enn 14 000 ansatte nå melde fra om alt fra oppsetting av en whiteboardtavle og manglende skriverpapir til manglende kjølevæske i politibilene.

Mange hadde en følelse av at servicemedarbeideren var langt unna, og det var vanskelig å innmelde oppgaver.  Med det nye systemet bringer vi bestilling av oppgaver nærmere medarbeiderne.

Vi ønsker å informere brukerne så godt som mulig ved å bringe informasjonen tett på dem. Det er vår erfaring at det kan oppstå frustrasjon og misforståelser når brukerne ikke er tilstrekkelig informert om hvilket servicenivå de kan forvente. Det gir også mer ro når du kan se at en oppgave er rapportert, og når du kan forvente at den er løst.

 

Lasse Carlsson, facilitysjef i Rigspolitiet

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) har automatisk kvalitetssikring av tegninger i Dalux

Mer enn 800 000 m² blir automatisk kvalitetssikret løpende med Dalux CAD Checker før de blir hentet inn i DaluxFM til arealforvaltning, utleiehåndtering og mye mer.

Enkel kravspesifikasjon, automatisert KS av arealer

Når vi har entydig romklassifikasjon med CCS, betyr det at kvalitetssikringen av de tegningene vi får inn, kan automatiseres.

Derfor har vi sammen med Dalux fått utviklet CAD Checker, slik at vi kan forlange at rådgiveren benytter det før de avleverer til SLKE. På den måten kan de sjekke om tegningen lever opp til vår standard.

ClarsDanvold

Clars Danvold, IT-prosjektleder, SLKE

DTU utarbeider selv evakueringsplaner på nett i DaluxFM

De bygningsansvarlige på DTU utarbeider selv nød- og evakueringsplaner på nettet i DaluxFM – uten kjennskap til eller bruk av CAD eller BIM.

I går hadde jeg introduksjon av nød- og evakueringsmodulen i DaluxFM for alt beredskapspersonell på DTU.

Den enkelheten det hele er bygd opp med, virker forståelig og gjør at alle tør kaste seg ut i det.

Jeg hadde en påstand om at man kan lage en plan på ti minutter, og til tross for skepsis fra brukerne lyktes det!

astrid_hall

Astrid Hall, BIM Koordinater, DTU