100 % mobil helpdesk og driftsorganisation

Med DaluxFM mobile apps kan alt fra HelpDesk indmelding til opgavehåndtering – også til eksterne leverandører – håndteres 100% mobilt.

HelpDesk-indmelding med én knap

Med DaluxFM’s Helpdesk-modul har det aldrig været nemmere for jeres brugere i ejendommene at fejlmelde eller bestille en serviceopgave. De kan anvende mobilen og der er kun én knap.
Appen anvender GPS og læser automatisk hvilken bygning brugeren står ved. Det gør at en indmelding med få tryk på skærmen kommer præcist og velbeskrevet ind til servicepersonalet. Opgaven kan derfor bedre kan prioriteres, findes og udføres.

Højere serviceoplevelse

Brugeren får automatisk besked om hvornår opgaven forventes udført og når opgaven afsluttes. Det giver en høj serviceoplevelse, da brugeren hurtigt og enkelt kan melde ind, får hurtig respons og aldrig føler sig ”glemt”. Med DaluxFM har man også mulighed for at gøre det endnu nemmere for brugerne at indmelde ved brug af QR-koder på rum, bygningsdele eller materiel.

Slip for gule sedler og ”fælles”-mailen

Når en bruger melder ind i helpdesken, sørger DaluxFM for at den lander hos den rigtige serviceperson, som er ansvarlig for ejendommen og for fagområdet. Servicepersonalet har deres egen app til at se udestående indmeldinger og opgaver. Her kan får de besked, når nye opgaver kommer ind og de kan altid besvare dem løbende fra mobilen og eksempelvis sætte en ekstern håndværker på opgaven, også selvom de ikke lige sidder ved en computer. På den måde er driftsflowet 100 % mobilt og det sikrer hurtig og effektiv håndtering af opgaver.

Høj brugervenlighed er altafgørende

Høj brugervenlighed er altafgørende for at brugerne i ejendommene og servicepersonalet tager vel imod et nyt it-system og at det bliver brugt i dagligdagen. DaluxFM er i 6 FM-udbud i træk vurderet som det mest brugervenlige FM-system på det danske marked. Høj brugervenlighed betyder hurtigere og billigere implementering, mindre behov for undervisning og at systemet ikke er for besværligt at bruge i det daglige.

Optimering af tid og ressourcer

Med alle opgaver – både akutte og forebyggende – registreret i FM-systemet, har servicepersonalet altid overblik over alle de opgaver, der er udestående. De skal ikke se efter opgaver i to eller tre forskellige systemer. Dette gør løbende prioritering, afrapportering, 10-årsplaner osv. meget nemmere for servicepersonalet og for ledere. DaluxFM gør at opgaverne altid er tilgængelige ved web eller mobil, så når en medarbejder går på ferie, kan teamet stadig se og overtage medarbejderens opgave i den periode.  Det gør at intet glemmes og brugerne oplever et højt serviceniveau.