DALUX HANDOVER

Lihtne ja efektiivne üleandmine
Alustamine

Turvaline

Kogu teave hoitakse struktuurses andmebaasis turvaliselt ja dokumenteeritult.

Andmete kogumine

Koguge kvaliteediandmeid lihtsasti kõikidelt osalejatelt terve ehitusprojekti jooksul.

Efektiivne üleminek

Dalux Handover tagab projekti efektiivse ülemineku ehitusmeeskonnalt hooldusmeeskonnale.

Hoidke kokku aega ja raha

Hoidke kokku aega ja vähendage kulutusi, optimeerides teabevoo, mida kasutatakse rajatise halduseks, tegevuseks ja hoolduseks.

Paremad andmed

Andmete kvaliteedi hoidmine on vajalik ja väärtuslik kõikidele kaastöötajatele ning see on Dalux Handoveri nurgakivi. Handoveriga saate teha järgmist.

 • Kohandada malle konkreetsete vajaduste järgi.
 • Tagada osavõtjatele ligipääsu vajalikele andmetele.

Hoida ära ebavajaliku teabe liigse kogumise ja saatmise.

Ehitusosad

Ehitusosad on Dalux Handoveris põhiline element, et ühendada BIM-mudelid, joonised, pildid, asukohad, tooted, loojad ja hooldusülesanded failide, juhendite, vahendustasu aruannete, probleemidokumentatsiooni ja muuga. Ühendatud andmed tagavad õige dokumentatsiooni töövõtjatele ja efektiivse tegevuse ja hoolduse ehitusjärgsetele klientidele.

Hooldusülesanded

Kohustuste komplekt ja soovitused, mida on andnud töövõtjad ja ehitiste omanikud, on Dalux Handoveris liigitatud korduvateks hooldusülesanneteks. Kuna hoonete hooldus on kulukam kui ehitusprotsess ise, siis Dalux Handover pakub suurt potentsiaali kulude kokkuhoiuks ja efektiivsemaks tegevuseks.

Töövõtja soovitused, garantiiga seotud ülesanded ja seadusega ette nähtud hooldusülesanded on Handoveris täpselt määratletud ja näidatud. See võimaldab FM-meeskonnal, saades andmeid üleandmise protsessist, prioriseerida ja optimeerida aega ning kulu.

Asukohaandmed

Optimeeritud asukohaandmetega saavad kasutajad hoida kokku aega ja kulusid, prioriseerides korduvaid hooldusülesandeid. Dalux Handover tagab detailsed asukohaandmed järgmiselt:

 • dünaamiline link BIM-i,
 • jooniseasukohad,
 • ruumid,
 • tasemed, hooned.

Optimeeritud kogumisprotsess

Dalux Handover töötab hästi teiste moodulitega integreeritult. Kogumisprotsessi käigus on lihtne kutsuda kasutajaid Handoverisse. See teeb juba loodud ja optimeeritud projekti töövoogudele, tööpakkidele ning kasutajaseadistustele viitamise ja nende kasutamise vajaduse korral lihtsamaks.

Unikaalsed ekspordid

Erinevate klientide vajaduste toetamiseks saab Dalux Handoveris eksportida andmeid järgmistel viisidel:

 • laiaulatuslikud PDF-aruanded,
 • Cobie,
 • sujuv ülekanne DaluxFM-i.

DaluxFM kasutab Dalux Handoverit hea kvaliteediga andmeallikana, lubades Handoveri andmetele põhinedes kiiret FM-tegevust. Kõik andmed kantakse automaatselt üle, kasutades DaluxFM projektimoodulit, et automaatselt filtreerida ja vastu võtta Handoveri asjakohased andmed.

Pilvekoostöö

Dalux Handover teeb ühel veebipõhisel platvormil võimalikuks lihtsal ja efektiivsel viisil tegevusteabe kogumise ning sünkroonimise. Kõik kasutajad saavad lisada ja kasutada teavet samal ajal ning olla kindlad, et kõik andmed on turvaliselt struktuurses ja hästi dokumenteeritud andmebaasis.

Parandage projekti kogu elutsüklit

Handover võimaldab klientidel ja omanikel täielikult näha ehitise olekut, tingimusi ning standardeid. See suurendab kogu projekti efektiivsust, kiirust ja turvalisust, algsetest plaanidest kuni üleandmisjärgse ajani, ja eriti hiljem, kui hoonet hooldatakse, kasutades Dalux Handoveri optimeeritud andmeid.

Loob väärtust:

 • hooneomanikele, kellel on ligipääs usaldusväärsele teabele ja ülevaade materjalide ja konstruktsioonide kasutamisest ja hooldamisest,
 • peatöövõtjatele, kes saavad turvalise üleandmisprotsessi.

käitajatele, kes saavad hea ülevaate toodetest ja ülesannetest, hoides kokku kulu ja aega.

Olete huvitatud ja tahate rohkem teada saada?

Täitke vorm ja me võtame teiega varsti ühendust!


CONTACT US

Contact us
info@dalux.com
DK: +45 53 72 73 00
DACH: +43 720 881466
LT: +370 5 214 1412
NO: +47 23 96 00 95
SE: +46 40 66 88 747
UK: +44 20 3868 7120
NL: +31 20 80 88 290
CZ: +420 22 888 5172
SI: +386 1 600 86 16
FR: +33 1 86 65 99 00
SP: +34 911 98 18 70
PL: +48 22 104 00 04

DOWNLOAD

FOLLOW US

© 2020 Dalux Copenhagen, Denmark    Privacy Policy    Cookie Policy