PRIVACYVERKLARING DALUX

Laatst bijgewerkt: 25/1 2021

 

Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) legt uit hoe Dalux Corporation, bedrijfsreg.nr. 28509839 met hoofdkantoor te Lyngbyvej 2, 2100 Kopenhagen Ø, Denemarken (hierna “DALUX”, “wij”, “ons” en “onze”) en de volgende geconsolideerde ondernemingen: 

Dalux ApS (Denemarken)
Dalux France
Dalux Limited (VK)
Dalux Netherlands BV
Dalux Norway AS
Dalux Sweden AB 

met betrekking tot gegevensbescherming, persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen in verband met het bezoeken en gebruiken van onze website op: https://www.dalux.com (“Website”) en diensten, inclusief de diensten die beschikbaar zijn via onze website, onze mobiele en desktoptoepassingen en onze andere producten en diensten (gezamenlijk “Diensten” genoemd) waarbij we naar deze Verklaring kunnen verwijzen. 

DALUX verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke vereisten en verplichtingen ter bescherming van persoonsgegevens die vallen onder Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de aan het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, GDPR of “AVG”) is voldaan. De termen “persoonlijke gegevens” en “persoonlijke informatie” hebben dezelfde betekenis binnen deze Verklaring en verwijzen naar alle informatie die direct of indirect kan worden gekoppeld aan een identificeerbare natuurlijke persoon (“u”).  

Deze Verklaring beschrijft verder uw privacyrechten. Als u akkoord bent gegaan met een of meer van onze voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een van onze Diensten, worden die voorwaarden en bepalingen dienovereenkomstig in deze Verklaring opgenomen onder voorbehoud van eventuele individueel overeengekomen voorwaarden tussen ons en u. We raden u aan deze Verklaring en onze algemene voorwaarden grondig te lezen voordat u onze website en services gebruikt, om ervoor te zorgen dat u onze opvattingen en praktijken over het omgaan met en verwerken van uw persoonlijke gegevens volledig begrijpt en onder welke voorwaarden we u onze Diensten bieden. 

We streven ernaar uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen en te respecteren. Houd er rekening mee dat wanneer u onze Website en / of Diensten opent of ermee instemt deze te gebruiken, u de voorwaarden in deze verklaring onvoorwaardelijk erkent en aanvaardt. 

Hoe DALUX uw persoonlijke gegevens verzamelt 

DALUX verzamelt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren. Deze kunnen ofwel rechtstreeks van u worden verzameld, door het gebruik van cookies en andere volgtechnologieën, automatisch verzameld of gegenereerd wanneer u gebruik maakt van onze Website en / of diensten, of verzameld wanneer ze aan ons verstrekt worden door andere partijen. 

Van u

We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u zich aanmeldt om een account aan te maken om onze Diensten te gebruiken, wanneer u zich aanmeldt voor een van onze evenementen, wanneer u zich registreert voor online webinars, wanneer u met ons communiceert op sociale media of wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

We kunnen de volgende categorieën informatie rechtstreeks van u verzamelen: 

 • Identificatie-informatie zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en technische identificatie-informatie (bijv.IP-adres en accountwachtwoord) 
 • Professionele informatie zoals uw beroep, branche, arbeidsverleden, werkervaring, opleiding en andere kwalificaties 
 • Commerciële informatie over welke Diensten u gebruikt of waarin u interesse heeft getoond en welke webinars en DALUX-evenementen u heeft bijgewoond 
 • Elektronische informatie zoals data over onze online correspondentie, interacties en diensten inclusief klachten- en oplossingsgeschiedenis, uw gedragspatroon bij het gebruik van onze Website en / of Diensten, inclusief maar niet beperkt tot voorkeuren, e-mailbijlagen, uploads en downloads, uw locatie en voorkeurstaal 


Verkregen via cookies of wanneer u onze Diensten gebruikt
Wanneer u onze website bezoekt en onze Diensten gebruikt, gebruiken wij verschillende technologieën om informatie over u te verzamelen waarmee we uw gebruikerservaring kunnen verbeteren en onze Diensten beter kunnen leveren. Deze technologieën worden gezamenlijk “cookies” genoemd. Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten, die worden opgeslagen in uw webbrowser of op uw apparaat wanneer u een website bezoekt en die bij elk volgend bezoek kunnen worden herleid tot de oorspronkelijke website of die kunnen worden doorgestuurd naar een andere website die de opgeslagen cookie herkent. U kunt meer lezen over ons gebruik van cookies in onze Cookieverklaring.  


Geleverd door andere partijen
We kunnen persoonlijke informatie over u die we ontvangen of waarmee we in contact komen, opslaan en verzamelen, hetzij rechtstreeks wanneer deze door derden wordt aangeleverd, hetzij wanneer we bronnen van derden gebruiken. Deze derde partijen kunnen gelieerde ondernemingen, externe rekruteringsbedrijven, zakenpartners, openbaar beschikbare bronnen en registers of sociale netwerkplatforms zijn, bijv. LinkedIn en Facebook. De categorieën van persoonlijke gegevens die we over u kunnen verzamelen uit externe bronnen omvatten onder meer: 

 • Identificatie-informatie naam, achternaam, telefoonnummer, e-mail 
 • Professionele informatie zoals uw beroep, branche, arbeidsverleden, werkervaring, opleiding en andere kwalificaties 
 • Commerciële informatie, onze Diensten of andere producten en diensten die u gebruikt of waarin u interesse heeft getoond, evenementen die u hebt bijgewoond en andere activiteiten  
 • Elektronische informatie over uw gedragspatroon, voorkeuren en andere interacties 

We kunnen de persoonlijke informatie die we rechtstreeks van u ontvangen, door ons verzameld of door derden ontvangen hebben, combineren wanneer dit is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om u relevante inhoud, ervaringen en andere aanbiedingen te bieden, evenals om onze databases up-to-date te houden met actuele en nauwkeurige informatie over u.  

Hoe DALUX uw persoonlijke gegevens gebruikt 

We gebruiken de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld voor verschillende doeleinden wanneer we een wettige grond voor verwerking kunnen veiligstellen, bijvoorbeeld op basis van een contractuele noodzaak, gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij, of uw toestemming. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 

Indien contractueel noodzakelijk  

 

 • om uw registraties via onze Website of bij het gebruik van onze diensten te verwerken 
 • om onze verplichtingen en leveringen uit te voeren die onderhevig zijn aan een contract met u of uw werkgever, of om uw identiteit te valideren bij het met u aangaan van een contract 
 • om u aangekochte Diensten te bieden, inclusief ondersteuning en communicatie  
 • om u informatie te sturen binnen de reikwijdte van het contract, bijvoorbeeld om u serviceberichten te sturen, u te informeren over nieuwe updates, releases of fouten en andere relevante informatie met betrekking tot het gebruik van onze Diensten mede te delen 

 

 • om enige financiële activiteit uit te voeren, bijvoorbeeld facturering, betalingen en andere financiële opvolging 

 


Op basis van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij* 

 

 • om u toegang te geven tot inhoud en diensten op onze website of bij het gebruik van onze applicatie 
 • om u informatie te sturen die u heeft aangevraagd 
 • Om informatie te sturen over aanstaande webinars met betrekking tot ondersteuning of gebruik van onze producten
 • om de kwaliteit, functionaliteit en gebruikerservaring van onze producten en diensten te verbeteren, inclusief het analyseren van hoe ze worden gebruikt. Geautomatiseerde analysesystemen en andere volgtechnieken kunnen worden gebruikt om dit doel te bereiken (indien niet onderworpen aan uw toestemming) 
 • om de beveiliging van onze Website en Diensten te handhaven en te behouden door beveiligingsbedreigingen te detecteren, te tegen te werken en te voorkomen, onderhoud uit te voeren en bugs op te sporen  
 • om kwaadaardig gedrag, fraude, inbreuken en soortgelijke activiteiten te voorkomen, op te sporen of aan te pakken om u te beschermen tegen inbreuken op de beveiliging 
 • om onze algemene voorwaarden af te dwingen bij het gebruik van onze Diensten 
 • Andere activiteiten met betrekking tot de bescherming van uw rechten, eigendommen en veiligheid van derden 
 • om uw persoonsgegevens te anonimiseren, samen te voegen of andere niet-identificerende doeleinden uit te voeren  
 • om bestaande en potentiële klantenrelaties te beheren 

 

* U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we ons beroepen op een gerechtvaardigd belang voor de verwerking. Lees meer over uw rechten en opties onder “Uw rechten” hieronder.

Uw toestemming**  

 

 • wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven om u relevant marketingmateriaal toe te sturen, zoals aanbiedingen en advertenties  
 • wanneer u ons toestemming heeft gegeven om informatie over u te delen met derden, bijvoorbeeld subverwerkers  
 • wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor cookies of vergelijkbare technologieën 
 • wanneer u toestemming heeft gegeven om pushmeldingen naar uw mobiele apparaat te sturen 
 • wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerkingsactiviteit in verband met andere gebeurtenissen 

 

** Waar we uw toestemming voor verwerking hebben verkregen, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u uw toestemming wilt intrekken.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 

 

 • Wanneer we wettelijk verplicht zijn om te reageren, uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen met overheidsinstanties 

 

Met wie deelt DALUX uw persoonsgegevens? 

We delen de verzamelde informatie over u met de volgende partijen indien relevant. 

 • Onze geassocieerde bedrijven in heel Europa, indien relevant 
 • Onze dienstverleners die namens ons diensten of bepaalde functies uitvoeren, bijvoorbeeld bedrijven die ons ondersteunen met facturering, advies, licenties, softwareonderhoud, hosting, gebruikersverificatie en lokalisatie, marketing, beveiliging, ondersteuning, analyse, sociale media enz. Houd er rekening mee dat alle serviceproviders met wie we uw persoonlijke gegevens kunnen delen onderworpen zijn aan een contract dat hun vermogen om uw gegevens te verwerken en te gebruiken beperkt.  
 • Andere derden in verband met een zakelijke transactie, hieronder een overdracht, uitbesteding, fusie, verkoop, overname, consolidatie, wijziging in zeggenschap, reorganisatie of liquidatie van DALUX, of delen daarvan.  
 • Andere omstandigheden, wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijv. op grond van een gerechtelijk bevel of wanneer we anderszins te goeder trouw van mening zijn, dat dit vereist is door de wet of met de wetshandhaving of andere redelijke personen, bijv. een juridisch adviseur of externe advocaat wanneer we van mening zijn dat het indienen van de persoonlijke informatie noodzakelijk is om fraude en / of een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die bewust of onbewust is veroorzaakt, te identificeren, contact op te nemen en te voorkomen of erop te reageren met het doel de eigendomsrechten en veiligheid van DALUX te beschermen 
 • Elke andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking 

Locatie van persoonlijke gegevens en grensoverschrijdende overdrachten 

DALUX heeft verschillende kantoren in de Europese Economische Ruimte (EER), en we kunnen persoonlijke gegevens doorgeven tussen onze kantoren indien relevant, en dit is altijd onderhevig aan de naleving van de AVG door al onze aangesloten bedrijven. 

Afgezien van overdrachten tussen onze verbonden bedrijven, draagt DALUX persoonlijke gegevens over aan enkele van onze derde partijen die hierboven worden beschreven in de sectie: “Met wie deelt DALUX uw persoonlijke gegevens?” om te helpen voldoen aan onze verplichtingen jegens u, bijvoorbeeld om een veilige opslag van uw gegevens, hosting en ondersteuning te bieden. Als onderliggende basis streeft DALUX ernaar om alleen subverwerkers of derde partijen in te schakelen indien de verwerking en opslag van persoonsgegevens binnen de EER blijft. Wanneer dit niet mogelijk is, vertrouwt DALUX op de volgende wettelijke mechanismen om hetzelfde beschermingsniveau te garanderen als gegarandeerd door de AVG bij het doorgeven van persoonsgegevens aan derden buiten de EER: Derde landen die door de Europese Commissie adequaat worden geacht, passende waarborgen, bijv. Standaardcontractbepalingen (SCC) aangenomen door de Europese Commissie, goedgekeurde bindende bedrijfsregels (BCR) of andere huidige of toekomstige passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG, of uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe beschermt DALUX uw persoonlijke gegevens? 

De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens is van vitaal belang voor DALUX, en we gaan ver om alle redelijkerwijs noodzakelijke technologische, administratieve en fysieke maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde surveillance en toegang alsook kwaadwillende acties. We nemen ook redelijke stappen om het delen van en toegang krijgen tot uw persoonsgegevens te beperken, zodat deze alleen betrekking hebben op werknemers en contractanten die toegang tot uw gegevens nodig hebben om een contract of andere relevante functie uit te voeren.  

Uw rechten 

U hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken, met de uitzonderingen uiteengezet in de AVG en andere toepasselijke wetten. U hebt verder het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking en ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, om uw persoonlijke gegevens te corrigeren en om ons ertoe te verplichten de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. 

Als we persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, zullen we stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij voortzetting van de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals vereist of toegestaan door de wet. Neem contact met ons op als u uw toestemming wilt intrekken 

Als u ons vraagt om de persoonlijke gegevens die we over u hebben geregistreerd te verwijderen, zullen we dit doen zonder onnodige vertraging, tenzij we de verwerking kunnen voortzetten op grond van een andere wettelijke basis, zoals een wettelijke verplichting om uw persoonlijke gegevens op te slaan en te bewaren. 

Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om u een kopie van uw persoonlijke gegevens te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en ons vragen om uw gegevens naar een derde partij te verzenden (dataportabiliteit).  

Neem contact met ons op als u een van uw toepasselijke rechten zoals hierboven beschreven wilt uitoefenen.  

Als u een persoon bent die onderhevig is aan een contractuele regeling met een van onze klanten, waar de verwerking van uw persoonlijke gegevens namens een dergelijke klant onder valt, kunnen we elk verzoek van u doorverwijzen naar de klant en meewerken aan hun afhandeling van uw vraag, om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens de klant. 

We zullen zo snel mogelijk op uw vraag reageren. 

Dataretentie 

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang we deze nodig hebben om een van de doeleinden te vervullen die worden beschreven in de sectie: “Hoe DALUX uw persoonlijke gegevens gebruikt”, voor zover we dit rechtmatig kunnen doen. Dit omvat ons recht om uw persoonsgegevens langer te bewaren, als we dat moeten doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zelfs wanneer het oorspronkelijke doel van de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer gerechtvaardigd kan worden.  

Wanneer we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming gebruiken in verband met marketingdoeleinden, zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken totdat u uw toestemming intrekt. Houd er rekening mee dat het voor ons nodig is om de geregistreerde informatie over het feit dat u geen marketingmateriaal van ons wilt ontvangen, op te slaan, wanneer u besluit uw toestemming in te trekken. 

Verantwoordelijkheden inzake gegevensbescherming 

DALUX is verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten van persoonlijke gegevens die voor onze eigen doeleinden zijn verzameld, zoals beschreven in deze Verklaring. DALUX verwerkt ook persoonsgegevens namens onze zakelijke klanten, onder voorbehoud van altijd een verwerkingsovereenkomst. Als u persoonsgegevens verwerkt of aan ons verstrekt bij het gebruik van onze Diensten, bent u de beheerder van de persoonsgegevens en is DALUX de gegevensverwerker. Als u de gegevensbeheerder bent, bent u verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die u verwerkt, inclusief uw naleving van de AVG en andere privacywetten. Wanneer wij persoonsgegevens namens u als gegevensbeheerder verwerken, is het vereist dat we een schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomst aangaan om de details van de verwerking te regelen. Als deze niet is opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst die met u is aangegaan, vindt u onze standaardovereenkomst voor gegevensverwerking hier https://www.dalux.com/data-processing-agreement/. Als u om wat voor reden dan ook de gegevensverwerkingsovereenkomst niet kunt vinden, of als u andere vragen heeft, neem dan contact met ons op. 

Om misvattingen te voorkomen, dient u zich ervan bewust te zijn dat DALUX geen controle heeft over en niet verantwoordelijk is voor de persoonlijke gegevens die door onze zakelijke klanten worden verzameld. Daarom kan de wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens, evenals het beveiligingsniveau, verschillen van de normen die in deze verklaring worden uiteengezet.  

Privacy van kinderen 

Onze Website en Diensten en hun inhoud zijn niet gericht op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, en als we toevallig persoonlijke gegevens van kinderen of minderjarigen verzamelen, doen we dat onbewust. Alle informatie die door een kind of minderjarige aan DALUX of zijn dienstverleners wordt verstrekt zonder toestemming van de ouders, wordt bij ontdekking verwijderd. Als u vragen heeft over persoonsgegevens die mogelijk door een kind zijn verstrekt, neem dan contact met ons op 

Contactgegevens 

Als u vragen, verzoeken of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Verklaring of onze privacypraktijken in het algemeen, of als u een van uw hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, inclusief toegang tot, rectificatie van of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via e-mail: privacy@dalux.com. Als u contact met ons opneemt, vertel ons dan over welke DALUX-Dienst uw vraag gaat, evenals uw volledige naam en e-mailadres, zodat we u kunnen identificeren en uw vraag kunnen verwerken. We kunnen om aanvullende vormen van verificatie vragen, afhankelijk van de aard van het verzoek en de gevraagde persoonlijke informatie. 

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze Verklaring, zullen we met u samenwerken om een bevredigende oplossing voor uw kwestie te vinden. Als u van mening bent dat we u niet voldoende hebben bijgestaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Deense toezichthoudende autoriteit, Borgergade 28, 5, 1300 Kopenhagen, Denemarken of bij een andere bevoegde Europese toezichthoudende autoriteit of gelijkwaardig, afhankelijk van uw locatie.  

Updates voor de DALUX-Verklaring 

We kunnen deze Verklaring indien nodig van tijd tot tijd wijzigen, bijwerken en aanpassen. We zullen eventuele voorwaardelijke wijzigingen aankondigen door de datum bij te werken, zoals vermeld bovenaan deze Verklaring. We raden u aan om deze Verklaring regelmatig te lezen en erop terug te komen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de laatste gepubliceerde versie.  

CONTACT US

Contact us
info@dalux.com
DK: +45 53 72 73 00
DE/AT: +43 720 881466
LT: +370 5 214 1412
NO: +47 23 96 00 95
SE: +46 40 66 88 747
UK: +44 20 3868 7120
NL: +31 20 80 88 290
CZ: +420 22 888 5172
SI: +386 1 600 86 16
FR: +33 1 86 65 99 00
SP: +34 911 98 18 70
PL: +48 22 104 00 04
FI: 
+358 1454 71111
CH: +41 43 508 15 20

DOWNLOAD


FOLLOW US

© 2021 Dalux Copenhagen, Denmark    Privacy Policy    Cookie Policy