DALUX PERSONVERNERERKLÆRING

Sist oppdatert: 25/1 2021
 

Denne personvernerklæringen («erklæring») forklarer hvordan Dalux Corporation, organisasjonsnummer 28509839, med hovedkontor i Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, Danmark (heretter kalt «DALUX», «vi», «oss» og «vår») og følgende konsoliderte selskaper: 

Dalux ApS (Danmark)
Dalux Frankrike
Dalux Limited (UK)
Dalux Nederland BV
Dalux Norge AS
Dalux Sverige AB 

i henhold til datavern, samler, bruker og deler personopplysninger i forbindelse med besøk og bruk av vår hjemmeside: https://www.dalux.com ( «nettstedet») og tjenester. Det inkluderer også tjenester som er tilgjengelige gjennom nettstedet vårt, våre mobil- og desktop-applikasjoner og våre andre produkter og tjenester (referert til som «tjenestene»), hvor vi kan referere til denne erklæringen. 

DALUX sørger for at alle juridiske krav og forpliktelser for å verne personopplysninger i henhold til Europaparlament og Rådsforordningen (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) («PVF, GDPR») er oppfylt. Referansene «personlig data» og «personopplysning» har samme betydning i henhold til denne erklæringen og henviser til informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en identifiserbar fysisk person («du»).  

Denne erklæringen beskriver videre personvernrettigheter. Hvis du har godkjent noen av våre gjeldende vilkår og betingelser for bruk av noen av våre tjenester, blir disse vilkårene dermed inkludert i denne erklæringen, med forbehold av individuelt avtalte vilkår mellom oss og deg. Vi oppfordrer deg til å lese denne erklæringen og våre vilkår og betingelser nøye før du bruker nettstedet vårt og våre tjenester, for å sikre at du forstår våre hensikter og praksis på behandling av personopplysningene dine og på hvilke vilkår og betingelser vi tilbyr tjenestene våre. 

Vi bestreber oss på å beskytte og respektere dine personlige data etter beste evne. Vær oppmerksom på at når du åpner eller samtykker i å bruke nettsiden vår og/eller tjenester, er du bekjent med, godkjenner og godtar vilkårene i denne erklæringen. 

Hvordan DALUX samler inn personopplysninger 
DALUX samler inn personopplysninger på forskjellige måter. De hentes enten direkte fra deg, ved bruk av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi, samles inn automatisk eller genereres når du kommuniserer med og bruker nettsiden vår og/eller tjenester, eller de samles inn ved at andre parter overfører dem.  

Fra deg 

Vi samler inn og behandler personopplysninger når du registrerer deg for å opprette en konto for å bruke våre tjenester, når du melder deg på noen av våre arrangementer, registrere deg for Webseminar online, korresponderer med oss på sosiale medier, eller når du gir oss personopplysninger ved å kontakte oss direkte.  

Vi kan samle inn følgende kategorier informasjon direkte fra deg: 

 • Identifikasjonsopplysninger som navn, etternavn, telefonnummer, e-postadresse og teknisk identifikasjonsinformasjon (f.eks. IP-adresse og passord for kontoen) 
 • Yrkesopplysninger som yrke, yrkesfelt, arbeidshistorikk, arbeidserfaring, utdanning, og andre kvalifikasjoner 
 • Kommersiell informasjon om hvilke tjenester du bruker eller har vist interesse for, og hvilke webinarer og DALUX-arrangementer du har deltatt på 
 • Elektronisk informasjon som registreringer av vår online korrespondanse og interaksjoner, servicedokumentasjon inkludert klager og historikk over beslutninger, ditt atferdsmønster ved bruk av nettstedet og/eller tjenester, inkludert, men ikke begrenset til preferanser, e-postvedlegg, opplastinger og nedlastinger, din geografiske plassering, og foretrukket språk 

 Oppnådd via informasjonskapsler eller når du bruker våre tjenester 

Når du besøker nettstedet vårt og bruker våre tjenester, benytter vi oss av forskjellige typer teknologi for å samle inn informasjon om deg som hjelper oss til å forbedre brukeropplevelsen og tilby tjenester. Denne teknologien kalles informasjonskapsler, eller «cookies». Informasjonskapsler er tekstfiler som inneholder små mengder informasjon som blir lagret i nettleseren eller enheten din når du besøker en nettside. De kan spores tilbake til den opprinnelige nettsiden for hvert besøk som følger eller blir omdirigert til et annet nettsted som gjenkjenner den lagrede informasjonskapselen. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler i vår informasjon om bruk av informasjonskapsler.  


Overført fra andre parter 

Vi kan lagre og samle inn personopplysninger om deg som vi mottar eller kommer i kontakt med direkte fra tredjeparter, eller når vi bruker tredjepartskilder. Disse tredjepartene kan være datterselskap, eksterne rekrutteringsbyråer, samarbeidspartnere, kilder og registre som er tilgjengelige for offentligheten, eller via sosiale medier som f.eks. LinkedIn og Facebook. De personopplysningene vi kan oppnå om deg fra tredjeparts kilder, finnes i følgende kategorier: 

 • Opplysninger om identifikasjon navn, etternavn, telefonnummer, e-post 
 • Yrkesopplysninger, yrke, yrkesfelt, arbeidshistorikk, arbeidserfaring, utdanning, og andre kvalifikasjoner 
 • Opplysninger om handel våre tjenester eller andre produkter og tjenester du bruker eller har vist interesse for, arrangementer du har deltatt på og andre aktiviteter  
 • Elektronisk informasjon ditt atferdsmønster, dine preferanser og andre interaksjoner 

Vi kan kombinere personopplysningene vi mottar direkte fra deg, som samles inn av oss, eller som vi har mottatt av tredjeparter når vi har lov til å gjøre det i samsvar med gjeldende lover, for å kunne gi deg relevant innhold, erfaringer og andre tilbud, og oppdatere databasene våre med aktuell og nøyaktig informasjon om deg.  

Hvordan DALUX bruker personopplysningene dine 
Vi bruker de personopplysningene vi har samlet inn om deg til ulike formål hvis vi har et lovlig grunnlag for behandling, for eksempel kontraktsmessig forpliktelse, legitim interesse for oss eller en tredjepart, eller ditt samtykke. Vi behandler personopplysninger til følgende formål: 
Ved kontraktsmessige forpliktelser  

 • For å behandle dine registreringer via nettsiden eller ved bruk av våre tjenester 
 • For å utføre våre forpliktelser og leveranser som inngår i en avtale med deg eller din arbeidsgiver, eller for å bekrefte identiteten din når vi oppretter en kontrakt med deg 
 • For å kunne levere tjenester du har kjøpt, inkludert kundestøtte og kommunikasjon  
 • For å sende informasjon til deg innenfor rammen av kontrakten, for eksempel sende servicemeldinger, informere deg om nye oppdateringer, utgivelser, feil og annen relevant informasjon knyttet til bruken av våre tjenester 
 • For å utføre finansielle handlinger, for eksempel fakturering, betalinger og andre finansielle oppfølginger  

 Basert på en legitim interesse fra vår side eller en tredjepart* 

 • For å gi deg tilgang til innhold og tjenester på våre nettsider eller ved bruk av appen vår 
 • For å sende informasjon du har bedt om 
 • For å sende informasjon om kommende webinarer relatert til støtte eller bruk av produktene våre
 • For å forbedre kvaliteten, funksjonaliteten og brukeropplevelsen på våre produkter og tjenester, blant annet analysere hvordan de blir brukt. Automatiserte analysesystemer og andre sporingsteknikker kan brukes til å oppfylle dette formålet (hvis det ikke forutsetter ditt samtykke) 
 • For å opprettholde sikkerheten på nettsiden og tjenestene ved å oppdage, begrense, og forebygge sikkerhetstrusler, utføre vedlikehold og rette opp feil  
 • For å forebygge, oppdage eller behandle ondsinnet atferd, bedrageri, overtredelser og lignende aktiviteter for å beskytte deg mot sikkerhetsbrudd 
 • Å håndheve våre vilkår og betingelser ved bruk av våre tjenester 
 • Andre aktiviteter knyttet til beskyttelse av dine, våre eller tredjeparters rettigheter, eiendom og sikkerhet 
 • Å anonymisere, og aggregere, eller utføre andre avidentifiseringer av personopplysningene dine  
 • For å administrere eksisterende og potensielle kunderelasjoner  

* Du har rett til å motsette deg vår behandling av personopplysningene dine når behandlingen forutsetter en legitim interesse fra vår side. Les mer om dine rettigheter og muligheter under «Dine rettigheter» nedenfor.

Ditt samtykke**  

 • Når du har gitt oss ditt samtykke til å sende deg relevant markedsføringsmateriell som kampanjetilbud og reklame  
 • Når du har gitt oss ditt samtykke til å dele informasjon om deg med tredjeparter, for eksempel databehandlere  
 • Når du har gitt ditt samtykke for informasjonskapsler eller lignende teknologier 
 • Når du har gitt ditt samtykke til å sende pushvarsler til din mobilenhet 
 • Når du har gitt oss ditt samtykke til en bestemt behandling i forbindelse med andre tilfeller 

**Der vi har mottatt ditt samtykke til behandling, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen nedenfor hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke. 

For å oppfylle en rettslig forpliktelse 

 • Når vi er rettslig forpliktet til å svare, utlevere eller dele dine personopplysninger med myndighetene 
Hvem deler DALUX dine personopplysninger med? 
Vi deler de innsamlede opplysningene om deg med følgende parter når det er relevant. 

 • Våre assosierte selskaper over hele Europa når det er relevant 
 • Våre tjenesteleverandører, som utfører tjenester eller visse funksjoner på våre vegne, for eksempel selskaper som hjelper oss med fakturering, rådgivning, lisenser, vedlikehold av programvare, webhotell, brukerkontroll og lokalisering, markedsføring, sikkerhet, kundestøtte, analyse, sosiale medier osv. Merk at alle tjenesteleverandører som vi kan dele personopplysninger med, er underlagt en kontrakt som enten regulerer eller begrenser deres muligheter til å behandle og bruke dine opplysninger  
 • Andre tredjeparter i forbindelse med en forretningstransaksjon, herunder overføring, utkontraktering, fusjon, salg, oppkjøp, konsolidering, endring i kontroll, omorganisering eller avvikling av DALUX, eller deler av disse.  
 • Andre omstendigheter, når loven krever at vi gjør det f.eks. i henhold til en rettskjennelse eller når vi ellers i god tro mener at det er påkrevd av loven eller rettshåndhevende myndigheter eller rettspersoner, f.eks. en jurist eller ekstern advokat når vi mener at videregivelse av personopplysninger er nødvendig for å identifisere, kontakte og forhindre, eller reagere på svindel og/eller brudd på lov om intellektuell eiendom utført bevisst eller uvitende, med det formål å beskytte DALUXs eiendomsrett og sikkerhet 
 • Enhver annen person som får utlevert opplysningene med ditt samtykke 
Oppbevaring av personopplysninger og overføringer over grenser 
DALUX har flere kontorer innenfor det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS), og vi kan overføre personopplysninger på tvers av våre kontorer når det er relevant, med forbehold om at alle våre tilknyttede selskaper overholder GDPR (Personvernforordningen) 

Bortsett fra overføringer mellom våre assosierte selskaper, overfører DALUX personopplysninger til noen av våre tredjeparter beskrevet ovenfor i avsnittet: «Hvem deler DALUX dine personopplysninger med?» for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, for eksempel garantere en sikker lagring av opplysningene dine, webhotell og kundestøtte. Som et underliggende prinsipp har DALUX som mål å bare samarbeide med databehandlere eller tredjeparter som garanterer at behandling og lagring av personopplysninger forblir innenfor EØS. Når det ikke er mulig, er DALUX avhengig av følgende juridiske mekanismer for å sikre samme beskyttelsesnivå som garanteres av Personvernforordningen ved overføring av personopplysninger til tredjeparter utenfor EØS: Land som EU-kommisjonen anser har tilstrekkelig, passende garantier, f.eks. standard kontraktbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen, godkjente bindende virksomhetsregler eller andre aktuelle eller fremtidige nødvendige garantier i henhold til artikkel 46 i personvernforordningen, eller ditt uttrykkelige samtykke.  

Hvordan beskytter DALUX personopplysningene dine? 
Beskyttelsen og sikkerheten til personopplysninger er av avgjørende betydning for DALUX, og vi gjør vårt ytterste for å opprettholde alle rimelig nødvendige teknologiske, administrative og fysiske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert overvåking og tilgang og ondsinnede handlinger. Vi treffer også rimelige tiltak for å begrense deling og gir bare tilgang til ansatte og entreprenører som trenger personopplysningene dine for å oppfylle en kontrakt eller annen relevant funksjon.  
Dine rettigheter 
Du har rett til innsyn i personopplysningene vi behandler om deg, med unntak som beskrevet i personvernforordningen og andre gjeldende lover. Du har videre rett til å protestere mot vår behandling og bruk av personopplysningene dine, rette på personopplysningene dine, og kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine. 

Hvis vi behandler personopplysninger basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, slutter vi å behandle personopplysningene dine, med mindre fortsatt behandling er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser eller er tillatt i henhold til loven. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte oss 

Hvis du ber oss om å slette personopplysningene vi har registrert om deg, vil vi gjøre det uten unødig forsinkelse med mindre vi kan fortsette behandlingen på et annet juridisk grunnlag, for eksempel en juridisk forpliktelse til å lagre og oppbevare personopplysningene dine. 

I enkelte tilfeller kan du be oss om å gi deg en kopi av personopplysningene dine i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og be oss om å overføre opplysningene til en tredjepart (dataportabilitet).  

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine som beskrevet ovenfor, kan du ta kontakt med oss 

Hvis du er en person som er underlagt en kontrakt med noen av kundene våre, som inkluderer behandling av personopplysningene dine på vegne av en slik kunde, kan vi henvise enhver forespørsel fra deg til kunden og samarbeide om behandlingen av forespørselen, for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor kunden. 

Vi vil svare på forespørselen din så snart som mulig. 

Lagring av data 
Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge vi trenger dem for å oppfylle formålene beskrevet under avsnittet: «Hvordan DALUX bruker personopplysningene dine», i den grad vi kan gjøre det i henhold til loven. Dette inkluderer vår rett til å lagre personopplysningene dine lenger, hvis vi må gjøre det for å overholde en juridisk forpliktelse, selv om den opprinnelige årsaken til behandling av personopplysningene dine ikke lenger kan legitimeres.  

Når vi bruker personopplysningene dine i forbindelse med markedsføringsformål etter med ditt samtykke, vil vi bruke disse til du trekker tilbake samtykket ditt. Vær oppmerksom på at det vil være nødvendig for oss å lagre informasjonen om at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriell fra oss, hvis du har bestemt deg for å trekke tilbake ditt samtykke. 

Ansvar for personvern 
DALUX er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er samlet inn til våre egne formål som beskrevet i denne erklæringen. DALUX behandler også personopplysninger på vegne av våre bedriftskunder, som alltid er underlagt en databehandleravtale. Hvis du behandler eller gir oss personopplysninger når du bruker tjenestene våre, vil du være behandlingsansvarlig for personopplysningene, og DALUX er databehandleren. Når du er behandlingsansvarlig, har du ansvar for å beskytte personopplysningene du behandler, dette inkluderer overholdelse av personvernforordningen og andre personvernlover. Når vi behandler personopplysninger på vegne av deg som behandlingsansvarlig, må vi inngå en skriftlig databehandleravtale for å administrere detaljene i behandlingen. Hvis dette ikke er inkludert i en egen avtale inngått med deg, kan du finne vår standard databehandleravtale her https://www.dalux.com/data-processing-agreement/. Hvis du av en eller annen grunn ikke finner databehandleravtalen eller har andre spørsmål, kan du kontakte oss. 

For å unngå misforståelser bør du være oppmerksom på at DALUX ikke kontrollerer eller er ansvarlig for personopplysningene som samles inn av våre bedriftskunder. Derfor kan det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger, samt sikkerhetsnivået, avvike fra standardene som er angitt i denne kunngjøringen.  

Barns personvern 
Nettstedet og tjenestene våre samt deres innhold er ikke rettet mot barn som er under 16 år, og hvis vi tilfeldigvis samler inn personopplysninger fra barn eller mindreårige, gjør vi det uvitende. All informasjon gitt av et barn eller mindreårig til DALUX eller dets tjenesteleverandører uten foreldrenes samtykke, vil bli slettet når den blir oppdaget. Hvis du har spørsmål om personopplysninger som kan ha blitt sendt inn av et barn, kan du kontakte oss
Kontaktinformasjon 
Hvis du har spørsmål, forespørsler eller bekymringer knyttet til denne erklæringen eller vår personvernpraksis generelt, eller hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine beskrevet ovenfor, inkludert innsyn i, rette eller slette dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til: privacy@dalux.com. Når du kontakter oss, vennligst informer oss om hvilken DALUX-tjeneste henvendelsen din gjelder, samt ditt fulle navn og e-postadresse, slik at vi kan identifisere deg og behandle din forespørsel. Vi kan be om ytterligere former for bekreftelse, avhengig av forespørselens karakter og personlig informasjon som det blir bedt om. 

Hvis du vil klage på behandlingen av personopplysningene dine eller denne erklæringen, vil vi samarbeide med deg for å finne en tilfredsstillende løsning på saken. Hvis du mener at vi ikke har hjulpet deg i tilstrekkelig grad, har du rett til å sende inn en klage til den danske tilsynsmyndigheten, Borgergade 28, 5, 1300 København, Danmark eller til en annen kompetent europeisk tilsynsmyndighet eller tilsvarende der du bor.  

Oppdateringer av DALUX-erklæringen
Vi kan endre, oppdatere og justere denne erklæringen fra tid til annen når det er nødvendig. Vi vil kunngjøre eventuelle endringer ved å oppdatere datoen, som angitt øverst i denne erklæringen. Vi oppfordrer deg til å lese og gå tilbake til denne erklæringen regelmessig for å være sikker på at du er oppdatert med den siste versjonen som er publisert.  

CONTACT US

Contact us
info@dalux.com
DK: +45 53 72 73 00
DE/AT: +43 720 881466
LT: +370 5 214 1412
NO: +47 23 96 00 95
SE: +46 40 66 88 747
UK: +44 20 3868 7120
NL: +31 20 80 88 290
CZ: +420 22 888 5172
SI: +386 1 600 86 16
FR: +33 1 86 65 99 00
SP: +34 911 98 18 70
PL: +48 22 104 00 04
FI: 
+358 1454 71111
CH: +41 43 508 15 20

DOWNLOAD


FOLLOW US

© 2021 Dalux Copenhagen, Denmark    Privacy Policy    Cookie Policy