DALUXFM

Marknadens mest användarvänliga FM system

Kontakt

Mest använt

Hjälper med att ge bättre service till över 30 000 användare av mer än 26 miljoner m2

100% Moln

Enkel tillgång till information från webb och mobil. Ingen installation. Alltid uppdaterad.

Mobil drift och underhåll

Fungerar på webb, iOS och Android. Operationell personal kan alltid jobba 100 % mobilt utanför kontoret.

Äkta BIM FM-system

Stödjer 2D och 3D BIM – både på webb och mobil.

Mobil personal

Uppgifter, HelpDesk, Tillgångar eller 2D/3D ritningar.
Operationell personal har alla FM funktioner i sin hand ute på plats.

Mobil HelpDesk

Mobil HelpDesk

Förbättra din service

QR-koder

Förbättra din service upplevelse med DaluxFM HjälpDesk

Lätt rapportering med mobil eller webb från användare och hyresgäster i dina fastigheter.

Det är enkelt att hantera rapporter direkt från mobiltelefonen med möjligheten att skapa arbetsorders direkt till en extern leverantör.

Äkta BIM FM-system

Mobilt FM-system

Med DaluxFM appen kan din personal hantera alla arbetsuppgifter på plats.

Allt från uppgifter, HelpDesk rapporter, tekniska installationer, leverantörer, ritningar och 3D modeller kan hanteras på mobilen eller surfplattan genom DaluxFM appen.

Moduler – Anpassa systemet efter din organisation

Case: COOP

Alla COOPs butiker använder DaluxFM HelpDesk App för att lätt kunna rapportera brister.

Det mest använda FM-systemet i norden

Interesserad av att höra mer?

Om du vill höra mer, tveka inte att kontakta oss! Vi återkommer så snart vi kan.


CONTACT US

Contact

info@dalux.com
DK: +45 53 72 73 00
DACH: +43 720 881466
LT: +370 5 214 1412
NO: +47 23 96 00 95
SE: +46 40 66 88 747
UK: +44 20 3868 7120
NL: +31 20 80 88 290
CZ: +420 22 888 5172
SL: +386 (0)1 600 8616
FR: +33 1 86 65 99 00