Drift & Underhåll

Ha alltid dina uppgifter till hands
Kom igång

Mobilt

Alla dina uppgifter i handen

Jobbordrar

Håll koll på alla dina uppgifter. Både akut- och förebyggande underhåll.

Inspektioner

I Drift & Underhåll kan du enkelt utföra inspektioner av dina fastigheter.

Nyckeltal

Se nyckeltal och utgifter per byggnad, per byggnadsdel och uppskjutna uppgifter.

Ditt portabla FM-System

Alla uppgifter, helpdesk rapportering, tillgångar, ritningar osv., är alltid tillgänglia i DaluxFM appen. Användarvänlig och designad för människor som är i farten.

Uppgifter

Ställ in dina KPI’s och alla dina uppgifter. Akuta och förebyggande FM uppgifter kan hanteras på plats med mobil eller surfplatta med information från CAD och BIM, med möjlighet att sända uppgifter vidare till en extern aktör. Den användarvänliga interfacen gör det enkelt att navigera och implementera.

Uppgiftscykeln i Dalux FM

Ett typiskt flöde för en uppgift i DaluxFM startar med en helpdesk-rapportering, den går till leverantören, och godkänns av FM-teamet. Enkelt och användarvänligt hela vägen.

Arbetsflöde från Helpdesk till leverantör till godkännande

Det mest använda FM-systemet i norden

Moduler – Anpassa systemet efter din organisation

Prova DaluxFM!

Kontakta oss gärna, om du vill veta mer om möjligheterna med DaluxFM eller om du vill prova en demo av DaluxFM.