Vi har släppt en ny version av Dalux Build!

 I denna post kommer vi gå igenom några av de nya funktionerna.

GENERELLA ÄNDRINGAR

Nytt dashboard

New release

I denna release har vi ändrat hur du ser ett projekt i de olika modulerna är aktiverade för respektive projekt. När du loggar in på Dalux kommer du automatiskt öppna det senaste projektet du arbetat med. Från ditt Dashboard kan du se senaste aktiviteten och öppna de olika modulerna. I den övre menyn kan du gå tillbaka till ditt dashboard. Om du arbetar med flera projekt kan du byta projekt i toppen.

Grafisk representation för att analysera data på ett projekt

Graphic view

 

Många av våra användare älskar möjligheten att filtrera, sortera och gruppera data kolumner i olika moduler av ett Dalux Build projekt. Vi utökar möjligheterna med en grafisk visualisering för att analysera all data om dina projekt. Baserat på registrerade data kan du skapa antingen ett cirkeldiagram eller ett stapeldiagram. Detta gäller för alla kolumner i Företagsöversikten, Field och Box.

ÄNDRINGAR I DALUX FIELD

Formulär/Checklistor

New release

Vi har gjort stora förändringar i designen för våra cheklistor/formulär i Dalux Field. Du kan nu dra och droppa nu datafält när du installerar nya checklistmallar, vilket gör det lättare att skapa nya checklistmallar.

Utöver nya datafält, har vi också lagt till möjligheten att göra betingelser till listvärden. Detta innebär att du kan göra mer dynamiska checklistor när du har en lista av värden för att öppna ett nytt set av datafält som måste besvaras.

Användarhantering / Organisation

New release

Istället för att sätta in användare i organisations diagrammet en åt gången kan du skapa användargrupper och lägga till användargrupperna i organisations diagrammet. Denna funktion gör det enklare att hantera och uppdatera användarna i ett projekt. Om en användare slutar eller börjar arbeta på ett projekt kommer denna ändring enbart göras i användargrupperna och sedan uppdateras i varje organisations diagram som användaren är med i. Det kommer fortfarande vara möjligt att lägga till enstaka användare i organisation diagrammet såväl som en kombination av enstaka användare och användargrupper. Utöver att lägga till användargrupper till ett organisations diagram finns det även möjlighet att ge användargrupper behörighet att ladda upp modeller och ritningar till byggnader i ett projekt.

ÄNDRINGAR I DALUX BOX

Dra och droppa

Du kan nu dra och droppa filer från din lokala dator till destination mappen i Dalux Box. Det är även möjligt att dra och droppa filer mellan mappar i Dalux Box projekt och bifoga filer till en uppgift i Field.