SiteWalk

En ny Reality Capture-funktion som gör visuellt dokumentation enklare och smidigare än någonsin tidigare.
Besiktningar och skyddsronder kan automatiseras med hjälp av Dalux mobilapp och en 360°-kamera samt kombineras med andra funktioner i Dalux Field.

✓ Spela in och dokumentera dina skyddsronder på plats med en 360°-kamera och Dalux-appen

✓ Konvertera 360°-video till en serie bilder som är kopplade till varandra

✓ Bifoga den till modellen eller ritningen

✓ Klar att använda inom några minuter

Ta din visuella dokumentation till nästa nivå

Tillägget av SiteWalk till Dalux Field öppnar dörren för ett stort antal funktionskombinationer inom Dalux-miljön.

”På Ferrovial ser vi med spänning fram emot att börja implementera SiteWalk i våra projekt. Funktionen kommer att spara tid på kontroller och dokumentation, hjälpa oss att undvika olyckor och låta oss fokusera på aktiviteter som faktiskt för projekten framåt.”

Ferrovial construction logo Dalux happy customer

 

Adolfo Gutiérrez Sánchez

Chef för digitalt byggande och BIM-implementering, Ferrovial Construction

Z

En plattform en lösning:

De användarvänliga funktionerna i Dalux fungerar i kombination med SiteWalk, i samma system där kommunikation och delning av information redan sker mellan alla projektdeltagare.

Z

SiteWalk och skyddsronder:

Identifiera eventuella risker när du går din skyddsrond och bidra till att hålla din byggarbetsplats fri från olyckor. Om ett problem identifieras kan du skapa en skyddsrondsanmärkning som tas om hand på plats i realtid, vilket förbättrar din kommunikation och reaktionstid.

Z

SiteWalk för fotodokumentation:

Förbättra din projektdokumentation, spara tid och minska behovet av platsbesök. Få en fullständig översikt över ditt projekt på några minuter. Alla dina ronder lagras, så att betrodda projektmedlemmar kan göra ett virtuellt platsbesök var de än befinner sig. På så sätt kan du också kontrollera ditt projekt på när du vill och flera gånger om samt kunna jämföra bilder av samma område över tid.

Z

SiteWalk och kvalitetskontroll:

Använd SiteWalk för att dokumentera din byggarbetsplats och förbättra din kvalitetskontrollprocess. Genom att få bättre och mer detaljerad information som är tillgänglig för fler personer online kan du identifiera byggproblem och avvikelser samt minimera produktionsfel i slutresultatet. Ärenden i grantihanteringsfasen minskas drastiskt, vilket sparar tid och resurser.

Z

SiteWalk och kvalitetskontroll:

Använd SiteWalk för att dokumentera din byggarbetsplats och förbättra din kvalitetskontrollprocess. Genom att få bättre och mer detaljerad information som är tillgänglig för fler personer online kan du identifiera byggproblem och avvikelser samt minimera produktionsfel i slutresultatet. Ärenden i grantihanteringsfasen minskas drastiskt, vilket sparar tid och resurser.

Z

SiteWalk för fotodokumentation:

Förbättra din projektdokumentation, spara tid och minska behovet av platsbesök. Få en fullständig översikt över ditt projekt på några minuter. Alla dina ronder lagras, så att betrodda projektmedlemmar kan göra ett virtuellt platsbesök var de än befinner sig. På så sätt kan du också kontrollera ditt projekt på när du vill och flera gånger om samt kunna jämföra bilder av samma område över tid.

CONTACT US

Contact us
info@dalux.com

AT: +43 720 881466
CH: +41 43 508 15 20
CZ: +420 22 888 5172
DE: +49 32 221097769
DK: +45 53 72 73 00
ES: +34 911 98 18 70
FI: +358 1454 71111
FR: +33 1 86 65 99 00
IT: +39 0282952730
LT: +370 5 214 1412
NL: +31 20 80 88 290
NO: +47 23 96 00 95
PL: +48 22 104 00 04
SE: +46 40 66 88 747
SI: +386 1 600 86 16

UK: +44 20 3868 7120

DOWNLOAD


FOLLOW US

© 2021 Dalux Copenhagen, Denmark    Privacy Notice    Cookie Policy