BEAst Helplansritning skala 1:50

Vill du uppleva effekten av helplansritningar? Välkommen till en genomgång av BEAst Helplansritning, en ny anvisning som standardiserar hanteringen av helplansritningar i både små och stora projekt. 

BEAst Helplansritning skala 1:50 är en anvisning som standardiserar användningen av helplansritningar för att minska hantering och administration med delplansritningar i projektering, produktion, förvaltning och drift. Med helplansritningar, som tidigare har kallats storformat eller mega PDF, tas begränsningen bort att formaten anpassas till utskriftsstorleken och blir mer modellbaserat. Helplansritningar skapar en effektiv digital hantering för flera målgrupper och användningsområden.  

I detta webbinarium får du kunskap och användbara tips att tillämpa direkt i din verksamhet: 

  • Anvisningen BEAst Helplansritning skala 1:50  
  • Vilka fördelar och nyttor som uppnås inom flera användningsområden 
  • Tabell A och B systematik och namnsättning med förlängda format  
  • Guide för byggnadsmått och ritramens utformning med effektiv rityta 
  • Hantering och redovisning vid frisläppande av områden med helplansritning 
  • Ritningsramsmallar för CAD-system  

Webbinariet avslutas med en frågestund. 

Medverkande:  

  • Fredrik Nirvin, Dalux 
  • Ulf Larsson, BEAst och NCC Building  
  • Robert Grahm, Skanska  
  • Patrik Sjödin, Atrium Ljungberg

BEAst Helplansritning är framtaget med stöd av SBUF.  

Fredrik Nirvin

Dalux

Ulf Larsson

BEAst och NCC Building

Robert Grahm

Skanska