Dalux Field – Digitala egenkontroller

Genom att digitalisera egenkontroller kan du lättare dokumentera eget arbete med bild och platsanvisning på ritning eller modell. Som totalentreprenör kan du få översikt över underentreprenörers arbete och framdrift. Som underentreprenör kan du smidigt säkra rätt dokumentation i tid.

  • Enkel fotodokumentation
  • Placering på ritning/i modell
  • Översikt över färdiga egenkontroller

Joakim Eklund Gardell

Customer Success Manager

Joakim Gardell är Digitaliseringsrådgivare inom Dalux Field han har ansvarsområden för implementering, utbildning och strategi för hur man får ut så mycket som möjligt av Dalux i produktion. Han har tidigare erfarenheter inom produktion och ett stort intresse samt förståelse för byggprocessen i sin helhet

Free for everyone!

Our BIM Viewer is the fastest and best way to get your BIM models on site and in the hands of all project members.

Thanks for signing up!

Go to your email inbox to access your Dalux project and finish the registration. 

Free for everyone!

Thanks for signing up!

Go to your email inbox to access your Dalux project and finish the registration. 

Our BIM Viewer is the fastest and best way to get your BIM models on site and in the hands of all project members.

Thank you for your registration!

You will soon receive an email with your Dalux project, where you can create your Dalux account.