Dalux Field – Digitala egenkontroller

Genom att digitalisera egenkontroller kan du lättare dokumentera eget arbete med bild och platsanvisning på ritning eller modell. Som totalentreprenör kan du få översikt över underentreprenörers arbete och framdrift. Som underentreprenör kan du smidigt säkra rätt dokumentation i tid.

  • Enkel fotodokumentation
  • Placering på ritning/i modell
  • Översikt över färdiga egenkontroller

Amin Eshani

Digitaliseringsrådgivare

Amin Ehsani är Digitaliseringsrådgivare inom Dalux Field och har ansvarsområden för implementering, utbildning och strategi i produktion. Han har tidigare arbetat som BIM-strateg, digitaliseringsledare och projektledare.