Dalux Field – Lokasjonsbasert Egenkontroll i Dalux

Vil du lære mer om kvalitetsplanlegging i Dalux? Til vår første Training Session vil vi fortelle mer om hvordan du kan plassere planlagte egenkontroller ut i modell og på tegning gjennom Testplaner. På denne måten kan du til en hver tid spore fremgangen i kvalitetsikringen på prosjektet.

You might be interested in

BIM Viewer

Dalux BIM Viewer

SiteWalk

Reality Capture Update

Dalux Field

Dalux Field

Dalux Tender

Dalux Tender Introduction

Free for everyone!

Our BIM Viewer is the fastest and best way to get your BIM models on site and in the hands of all project members.

Thanks for signing up!

Go to your email inbox to access your Dalux project and finish the registration. 

Free for everyone!

Thanks for signing up!

Go to your email inbox to access your Dalux project and finish the registration. 

Our BIM Viewer is the fastest and best way to get your BIM models on site and in the hands of all project members.

Thank you for your registration!

You will soon receive an email with your Dalux project, where you can create your Dalux account.