Dalux Field – Lokasjonsbasert Egenkontroll i Dalux

Vil du lære mer om kvalitetsplanlegging i Dalux? Til vår første Training Session vil vi fortelle mer om hvordan du kan plassere planlagte egenkontroller ut i modell og på tegning gjennom Testplaner. På denne måten kan du til en hver tid spore fremgangen i kvalitetsikringen på prosjektet.

Siri Ruud Røgeberg

Customer Success Manager

Siri Røgeberg jobber som Customer Success Manager i Dalux Norge der hun bistår entreprenører. Siri er utdannet bygningsingeniør og BIM tekniker.