Pregledovanje 2D načrtov in 3D modelov z brezplačnim pregledovalnikom Dalux BIM Viewer+

Spletna delavnica je namenjena vsem, ki želite pregledovati 2D načrte in 3D BIM modele ob podpori brezplačnega pregledovalnika Dalux BIM Viewer +. Pregledovalnik omogoča tudi dodajanje komentarjev na 3D model za potrebe učinkovitega sodelovanja projektnih skupin. 

  • Pregledovanje BIM združenih modelov. 
  • Pregledovanje 2D načrtov in BIM modelov v združenem pogledu. 
  • Upravljanje BIM modelov (rezanje, skrivanje elementov, uporaba orodij za merjenje,…). 
  • Dostop do informacij o BIM elementih. 
  • Dodajanje komentarjev na 3D model in komunikacija med deležniki.
  • Pregledovanje na mobilnih napravah. 

Miha Bartok

Customer Success Manager

Miha je gradbeni inženir z večletnimi izkušnjami na večjih infrastrukturnih in visokogradniških gradbenih projektih. Je velik tehnološki navdušenec, zato ga je uporaba BIM metodologije dela pritegnila že v študentskih letih, ko si je za diplomsko in magistrsko nalogo izbral tematiki povezani z digitalizacijo gradbene panoge. Vse od takrat si prizadeva, da bi v kar največji možni meri pomagal gradbeni panogi, ki je ena izmed najmanj digitaliziranih panog na svetu, v procesu digitalizacije. Kot vodja zadovoljstva strank na Daluxu sedaj svojo vizijo tudi uresničuje.

Aleš Korbar

Country Manager

Aleš Korbar je vodja Dalux aktivnosti v Sloveniji in svetovalec z več kot 15 letnimi izkušnjami v gradbeni industrije na področju programskih rešitev. Z odličnim poznavanjem delovnih procesov v različnih fazah gradbenih projektov, od načrtovanja, gradnje do vzdrževanja, je kompetenten sogovornik, ki z veseljem pomaga pri optimizaciji procesov, podpori BIM metodologije dela in digitalizaciji. Sodeluje pri implementacijah Dalux rešitev v prakso, vzpostavitvi skupnih podatkovnih okolij (CDE), digitalizaciji procesov na gradbišču in vzpostavitvi sistemov za BIM vzdrževanje in upravljanje objektov.

Start your free trial now!

Fill out the form and get a 14 day free trial.