SE Webinar: Dalux Field – Arbetsmiljö och säkerhet

Skyddsronder, skyddsrondsanmärkningar, tillbudsrapporter och riskobservationer ingår i Dalux säkerhetspaket. Vi visar hur man jobbar med det i Dalux, både i appen och på webben. Du kommer se hur man: 

  • Rapporterar in risker 
  • Tilldelar ansvar och följer upp 
  • Tar fram statistik 

Joakim Gardell

Customer Success Manager

Joakim Gardell är Digitaliseringsrådgivare inom Dalux Field han har ansvarsområden för implementering, utbildning och strategi för hur man får ut så mycket som möjligt av Dalux i produktion. Han har tidigare erfarenheter inom produktion och ett stort intresse samt förståelse för byggprocessen i sin helhet.

Free for everyone!

Our BIM Viewer is the fastest and best way to get your BIM models on site and in the hands of all project members.

Thanks for signing up!

Go to your email inbox to access your Dalux project and finish the registration. 

Free for everyone!

Thanks for signing up!

Go to your email inbox to access your Dalux project and finish the registration. 

Our BIM Viewer is the fastest and best way to get your BIM models on site and in the hands of all project members.

Thank you for your registration!

You will soon receive an email with your Dalux project, where you can create your Dalux account.