User Day Bratislava Slovenija 2023

User Day Bratislava

Vaši kolegovia poznajú výzvy, ktorým čelíte, lepšie ako ktokoľvek iný. Pripojte sa k nám na Dalux User Day v Bratislave a vypočujte si prezentácie o osvedčených postupoch od lídrov a popredných odborníkov vo vašom odvetví.

Agenda

12:00

Vítanie hostí

13:00

Úvodné slovo

Pavel Lacina

Country Manager

13:10

Stavy dokumentov – aké jednoduché

Použitie stavu dokumentov podľa britskej národnej normy BS EN ISO 19650-2 v projekte – “Prečo vymýšľať už vymyslené”

Tomáš Čermák

Senior BIM Consultant

13:40

Dalux výzvy a proces implementácie v spoločnosti

Prezentácia bude o implementácii Daluxu na viacerých projektov v spoločnosti súčasne a o výzvach počas procesu implementácie. Druhá časť sa bude venovať využívaniu Daluxu v rôznych fázach počas výstavby – od začiatku realizácie stavby až po odovzdávania bytov klientom.

Róbert Havlík

Construction Manager

14:10

Prestávka

14:30

Ukážka využitia aplikácie Dalux BOX pro a Dalux field na 2 stavbách

Ukážka využitia aplikácie Dalux BOX pro a Dalux field na 2 stavbách. Prednáška priblíži akým spôsobom sme využili aplikácie Dalux BOX pro a Dalux field na 2 stavbách počas ich realizácie. Jedna stavba sa realizovala v roku 2020 a druhá v roku 2022. Prednáška poukáže aj na rozdielne nastavenie medzi týmito stavbami, čo sme zmenili a zlepšili.

Dávid Sándor

VDC Manažér

15:00

Digitalizácia riadenia stavebnej výroby pomocou Dalux Field

Digitalizácia riadenia stavebnej výroby pomocou DALUX Field na developerských projektoch Metrostav Slovakia a.s. Efektívnejší prístup k dokumentácii, evidencie kontrolných činností a zaznamenávanie vád/nedorobkov priamo na stavbe. Poukázanie na efektívnejšiu prácu pomocou modulu Field voči metódam z minulosti.

Michal Šteinhűbel

BIM Manažér

15:30

Prestávka

15:50

Digital Construction: Factors for success from a UK perspective

(prezentácia v angličtine)

Andrew Gamblen

AEC Specialist

16:20

Nové funkcie Dalux a predstavenie budúceho vývoja systému

Tomáš Fritz

Customer Success Manager

David Pätoprstý

Customer Success Manager

16:50

Poďakovanie a ukončenie

17:00

Večera a networking

Helyszín