Dalux Handover

Enkel og effektiv overlevering

Sikkert

All informasjon vil lagres i en sikker database

Datainnsamling

Enkel innsamling av data fra alle deltagere gjennom hele byggeprosjektet

Effektiv overgang

Dalux Overlevering sikrer en effektiv overgang fra prosjekt til drift- og vedlikeholdsteamet.

Spar tid og kostnader

Reduser tid- og kostnader ved å effektivisere innhenting av data som senere skal anvendes til fasilitetsstyring, drift- og vedlikehold.

Bedre data

Det er viktig for alle samarbeidsparter og sikre data av høy kvalitet, noe som utgjør hjørnesteinen i Dalux Overlevering.

Med Dalux Overlevering kan du:

Connect BIM models to documents

Bygningsdeler

Bygningsdelene er viktig i Dalux Overlevering. Det er de som sammenstiller BIM-modeller, tegninger, bilder, lokasjoner, produkter, prosedyrer og vedlikeholdsoppgaver sammen med filer, manualer, igangsettelsesrapporter, dokumentasjon på feil og mangler etc.

Sammen sikrer denne dataen korrekt dokumentasjon for entreprenører og effektiv drift og vedlikehold for brukerene i driftsfasen.

Vedlikeholdsoppgaver

Forpliktelser og forslag som genereres fra entreprenør og eier av bygget, blir kategorisert som gjentagende vedliekholdsoppgaver i Dalux Overlevering. Da vedlikehold av bygninger generer mer kostnader i driftsfasen enn i byggefasen, gir Dalux Overlevering en stor fordel når det gjelder reduksjon av omkostningskostnader og effektiv drift.

Entreprenørens anbefalinger, oppgaver knyttet til garanti og vedlikehold som er lovpålagt, er klart definert og vist i Overlevering. Dette gjør det mulig for driftspersonellet og utføre nødvendig prioriteringer og optimalisere tid og kostnader, da de mottar nødvendig data allerede i overleveringsprosessen.

Lokasjonsdata

Ved optimalisering av lokasjonsdata kan brukere spare tid og kostnader ved å prioritere gjentagende vedlikeholdsoppgaver.
Dalux Overlevering sikrer detaljerte lokasjonsdata på følgende:

Dalux Handover

Optimalisert innsamlingsprosess

Dalux Overlevering kan integreres med andre moduler. Det er enkelt og invitere brukere til Overlevering som en del av innsamlingsprosessen. Dette gjør det lettere å bruke- og vise til, allerede etablerte arbeidsforløp, entrepriser og brukerrettigheter etter behov.

Unik eksport

For å støtte opp om ulike kunders behov kan data i Dalux Overlevering eksporteres på følgende måter:

DaluxFM bruker Dalux Overlevering som en høykvalitets datakilde. Dette muliggjør øyeblikkelig FM-drift basert på overlevrings-data. All data overføres automatisk ved hjelp av DaluxFM-prosjektmodulet, hvor du så kan filtrere og akseptere relevante data fra Overlevering.

Samarbeid via Cloud

Dalux Overlevering gjør det mulig samle- og synkronisere informasjon om drift på en lett og effektiv måte i en webbasert plattform. Alle brukere kan tilføye- og få adgang til informasjon. Informasjonen blir lagret i en strukturert og sikker database.

Forbedring av hele prosjektets livssyklus

Overlevering gir kunder og eiere av bygget, et komplett overblikk over status på bygget, krav og standarder. Ved hjelp av optimaliserte data fra Dalux Overlevering øker effektiviteten og sikkerheten gjennom hele prosjektfasen og til driftsfasen.

Dette skaper verdi fordi:

  • Eiere av bygget får korrekte opplysninger omkring hvordan materialer og eiendeler skal fungere og vedlikeholdes
  • Entreprenøren får en sikker leveranseprosess
  • Driftspersonellfår et overblikk over materialer og oppgaver, noe som sparer tid og kostnader.

Brukt av bransjens største entreprenører

Start din gratis prøveperiode nå

Utfyll skjemaet og få en gratis prøveperiode på 14 dager.

 

Takk for at du registrerte deg!

Du vil snart motta en epost med ditt Dalux-prosjekt der du kan opprette en Dalux-bruker.

Free for everyone!

Our BIM Viewer is the fastest and best way to get your BIM models on site and in the hands of all project members.

Thanks for signing up!

Go to your email inbox to access your Dalux project and finish the registration.