Dalux User day Trondheim, Norway

User Day Trondheim

Dine bransjekollegaer vet hvilke utfordringer du møter bedre enn noen andre. Bli med på våre User Days å få presentert forskjellige bruksområder fra brukernes ståsted. Den årlige User Day er den perfekte arena for læring og utvikling, samt en fin mulighet for å bli bedre kjent med andre Dalux-brukere

Agenda

11:00

Registrering og lunsj

12:00

Velkomst

Stian Henden

Sales Executive

12:15

Kontrollplaner

Elisabeth vil vise hvordan de bruker kontrollplaner på prosjektet Helgasetr.

Elisabeth Skogan Lien

Ass. anleggsleder

12:45

Meetings

Astrid fra JM vil fortelle om hvordan meetings i Dalux kan brukes til å formidle askjoner og saker fra prosjekteringsmøter.

Astrid Barrusten

Prosjekteringsleder

13:15

Kaffepause

13:30

Firmaprofil og prosjektstandard

Trond-Ketil fra Sieo vil vise hvordan de jobber med firmaprofilen og setter opp prosjektstandard for å skape verdi på prosjektene

Trond-Ketil Rotvik

Leder ITB/VDC Ansvarlig

Time

Lunch

14:00

Byggeplassdagbok

Shkar vil fortelle om hvordan Ruta bruker sjekklister i Dalux FIeld til å dokumentere fremskritt i byggeprosessen på prosjektet “SSIT Nybygg Studentersamfundet”

Shkar Salih

Prosjektlingeniør

14:30

Taktplanlegging med aktiviteter

Terje vil vise hvordan de bruker takt-planlegging med Activities i Dalux.

Terje Øvergaard Dahlberg

Prosjektingeniør

15:00

Takk for i dag

Stian Henden

Sales Executive

15:15

Pils og prat

Sted

Digs Norge Dalux User Day Trondheim
Digs Norge Dalux User Day Trondheim