Dalux Handover

Enkel och effektiv överlämning

Säkert

All din information kommer hållas säler och väl dokumenterad i en strukturerad databas.

Datainsamling

Samla kvalitetsdata enkelt från alla deltagare under hela byggprojektet.

Effektiv övergång

Dalux Överlämning försäkrar en effektiv övergång av projekt från konstruktion till underhållsteam.

Spara tid och kostnader

Spara tid och minska kostnader genom att effektivisera information som används för anläggningshantering, drift och underhåll.

Bättre data

Underhåll kvaliteen på din data är väsentlig och värdefull för alla medarbetare, och en grundpelare i Dalux Handover.

Med handover kan du:

Connect BIM models to documents

Byggdelar

Byggdelar är nyckeln i Dalux Handover för att koppla BIM modeller, ritningar, bilder, plats, produkter, producenter och underhållsuppgifter med filer, manualer, uppdragsrapporter, utförda dokumentationer med mera.

Den kopplade datan säkerställer korrekt dokumentation för entreprenader och effektiv drift och underhåll för kunder efter byggandet.

Underhållnings-uppgifter

Förplikterna och förslagen som genererats av entreprenader och byggnadsägare är klassificerad som repetitiva underhållsuppgifter i Dalux Handover. Eftersom underhållning av byggnader skapar mer kostnader i förhållande till själva byggprocessen erbjuder Dalux Handover en stor potential för kostnadsbesparingar och effektiv drift.

Entreprenaders rekommendationer, garantirelaterade uppgifter, och underhållsuppgifter som krävs enligt lag är tydligt definerade och visas i Handover. Detta gör att FM-teamet kan prioritera och optimera tid och kostnader när de tar emot data från överlämningsprocessen.

Platsdata

Med optimerad platsdata kan användare spara tid och kostnader genom att prioritera upprepande underhållsuppgifter.
Dalux Handover säkerställer detaljerad platsdata för följande:

Dalux Handover

Optimerad insamlingsprocess

Dalux Handover fungerar också bra med andra moduler. Det är enkelt att bjuda in andra användare till Handover som en del av insamlingsprocessen. Detta gör det möjligt att enklare referera till och använda redan etablerade och optimerade projektflöden, arbetspaket och användarinställningar vid behov.

Unika exporter

För att stötta olika klienters behov har vi gjort det möjligt att exportera data i Dalux Handover på följande sätt:

DaluxFM använder Dalux Handover som en hög-kvalitets datakälla som tillåter direkt FM användning baserat på överlämningsdatan. All data överförs automatiskt genom användning av DaluxFM projekt modulen för att vidare automatiskt filtrera och acceptera relevant data från överlämningen.

Moln Samarbeten

Dalux Handover gör det möjligt att enkelt och effektivt samla och sykronisera driftsinformation på en enda webbaserad plattform. Alla användare kan lägga till och få åtkomst till information samtidigt och lite på att uppgifterna är säkra i en strukturerad och väl dokumenterad databas.

Förbättre hela lifscyklen av ett projekt

Handover ger kunder och ägare fullständig synlighet av byggnadens status, villkor och standarder. Det förbättrar effektiviteten, hastigheten och säkerheten genom projektet, från inledande planer till efter leverans och särskilt senare när byggnaden fortsätts underhållas med optimerad data från Dalux Handover.

Skapa värde för:

  • Byggnadsägare, som får tillgång till relevant information och en överblick över hur material och strukturer bör fungera och underhållas.
  • Huvudentreprenader,som får säkra levereringsprocesser.
  • Operatörer,som får en bra överblick över material och upppgifter, sparar på kostnader och tid.

Betrodd av de största entreprenörer i branschen

Kom igång med din gratis trial

Fyll i formuläret och få en 14 dagars testperiod.

Free for everyone!

Our BIM Viewer is the fastest and best way to get your BIM models on site and in the hands of all project members.

Thanks for signing up!

Go to your email inbox to access your Dalux project and finish the registration. 

Gratis för alla!

Vår BIM Viewer är det snabbaste och bästa sättet att få ut BIM-modeller på plats och i händerna på alla projektmedlemmar.

Tack för att du registrerade dig!

Gå till din Inbox för att komma åt ditt Dalux-projekt och slutföra registreringen.

Kom igång med Dalux Box

Fyll i formuläret för att få hjälp med att komma igång av en lokal Dalux-medarbetare.

Tack för din registrering!

Du kommer snart att få ett mail med ditt Dalux-projekt, där du kan skapa ditt Dalux-konto.