KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Skyddsronder och distribution av protokoll
Kom igång

Rapportering i realtid

Skapa säkerhetsrapporter ute i fält. Om faror upptäcks, se till att rätt personer underrättas direkt.

Arbeta offline

Jobba på alla dina protokoll och checklistor, online eller offline. Uppdatera omedelbart eller när wifi eller 4G anslutning är tillgängligt.

Rapporter och Dashboards

Se, hantera och exportera din data. Se dashboards och rapporter för alla dina projekt.

Platsinspektioner

Gör dina platsinspektioner direkt i din smartphone, korrekt och tidseffektivt utan behov för papper och penna. Skapa din egen mall för checklistor som kan användas på alla dina projekt.

Omedelbar rapportering av observationer

Rapporter skapas direkt och delas med resten av teamet. Observationer kan rapporteras omedelbart och skickas till rätt person för att bli åtgärdade.

{

Dalux är ett grymt verktyg som förenklar hela säkerhetsprocessen. Inte bara för oss, utan för alla entreprenörer. Det är jättebra att inte behöva skicka email med bilder från en kamera – allt kan göras med surfplattan.

Jonas Søndergaard, Work safety coordinator, CUBO architects

Intresserad av att höra mer?

Om du överväger att använda Dalux på ditt projekt, eller bara vill höra mer, tveka inte att kontakta oss! Vi återkommer inom kort.