Dalux User day Gothenburg

User Day Göteborg

Dina kollegor vet vilka utmaningar du möter i verkligheten bättre än någon annan. Delta på Dalux användardagen, fylld med presentationer och bästa tillvägagångssätt från branschens ledande aktörer. Den årliga användardagen är den perfekta platsen för lärande, upptäcktanden och möjligheten att mingla med andra Dalux användare.

Agenda

09:00

Kaffe & registrering

10:00

Välkomst

Sören Westerberg

Regional manager

10:10

BEAst Effektivare granskning i Dalux

Linnéa Lepistö

Digital ledare

10:40

Hållpunktschecklista vid dörrmontage

Hör hur Andreas Bengtsson på AF Gruppen säkrar kvaliteten vid dörrmontage på tvärs av yrkesgrupper och moment. Genom att ha sektioner med hållpunkter i en checklista och data som hämtas från BIM-objekten, samlas all dokumentation på ett ställe samtidigt som arbetet blir utfört enligt anvisning.

Andreas Bengtsson

Installationsledare

11:10

Fika

11:30

Avvikelsehantering för prefabstomme

Se hur Andreas Björk använder sig av 3D-modeller för att skapa och hantera avvikelserapporter. Med hjälp av Dalux kan de få nödvändig information direkt från objekten till rapporten. För att effektivisera avvikelsehantering i prefabstommen har de tagit fram ett arbetssätt där de använder funktionerna Uppgifter och Formulär i Dalux Field samt kopplar dessa till 3D. På så vis får de snabbare åtgärder med mindre arbetsinsats än innan, och bättre underlag för kostnadsregleringar mellan alla inblandade parter.

Andreas Björk

Entreprenadingenjör

12:00

Lunch

13:00

Nyttan med en digital besiktning

Se hur Ina Tofalvi på Akuro använder sig av och hantera besiktningar. Med hjälp av Dalux kan alla i projektet få nödvändig information och tillsammans lämna över ett bättre bygge. Kommunikation och en bra överblick är ofta svårt att få till, framför allt i större projekt. Men med en digital besiktning där all information är samlad och lättåtkomlig för alla involverade blir processen både enklare, mer effektiv och på sikt sparar man både tid och pengar.

Ina Tofalvi

Digital Projektledare

13:30

Samordnad kontrollplan

Michael Ericsson

Produktionsstöd

14:00

Kaffe paus

14:10

Nytt från Dalux

Produktnyheter från Dalux. Presentationen är på engelska.

Emil Bisgaard Mortensen

Product Specialist

14:40

Mingel

Plats