Bezplatný BIM Viewer

Zažite silu najlepšieho BIM Viewer na svete

Odomknite plný potenciál BIM prostredníctvom najschopnejšieho BIM Viewer na svete.
Pripojte sa k viac ako 1 miliónu užívateľov po celom svete, ktorí využívajú Dalux BIM Viewer pre prístup k ich výkresom a modelom. Bezplatné používanie a dostupné na počítačoch aj mobilných zariadeniach.

platforma Dalux

zdarma pre každého

Najrýchlejší na svete BIM Viewer zdarma

Skombinujte všetky modely a výkresy disciplín a zdieľajte ich so svojím tímom na stolovom alebo mobilnom zariadení. Máte veľké a komplexné modely? Žiaden problém. Stále máte jednoduchý prístup k celému projektu vo vašom vrecku.

Lepšie spravujte informácie o projekte

Dalux Box poskytuje stavebným a infraštruktúrnym projektom jednoducho použiteľnú, integrovanú platformu pre spoluprácu a CDE. S jednoduchým a intuitívnym rozhraním môžu členovia vášho tímu rýchlo zdieľať, prehliadať, schvaľovať a používať informácie, ktoré potrebujú, v 2D a 3D.

Optimalizujte váš proces tendrov

Dalux Tendr vám pomáha spravovať proces tendrovania, aby ste zabezpečili konzistentnosť v každom projekte a každom balíčku. Vytvorte šablóny pre návrat tendrov, spravujte dodatky k tendrom a centralizujte otázky a odpovede od uchádzačov

Dokumentujte a sledujte priebeh výstavby, kvalitu a bezpečnosť práce

Dalux Field vám umožňuje manažovať vášu výstavbu priamo z miesta a na diaľku. Vytvorte úlohy alebo nahláste bezpečnostné pozorovania priamo na telefóne do výkresov alebo BIM modelu na označenie miesta. Jednoduché používanie aplikácie umožnuje aktívny prístup pre celý projektový a stavebný tím.

Dalux Field for documenting and tracking progress, quality and safety

Digitálny nástroj pre rozsiahle projekty

Vyvinutý tak, aby vyhovel komplexným požiadavkám infraštruktúrnym a ťažkým stavebno-inžinierskym projektom, Dalux InfraField prináša okamžitú hodnotu pri výstavbe líniového projektu. Sledujte postup výstavby a zaznamenávajte registrácie priamo na mieste v kontexte na mapách, výkresoch, GIS dátach a 3D modeloch.

Spravujte svoje portfólio majetku

Spravujte všetko prostredníctvom jediného rozhrania, aby ste udržali svoje portfólio v kondícii, prevádzkyschopné a udržiavané. Od jednoduchých 2D a BIM modelov po správu majetku a plán údržby, Dalux FM umožňuje pracovať so štrukturovanými dátami a optimalizovať pracovné postupy.

Zefektívňuje dodanie projektu skutkového stavu.

Dalux Handover pomáha s náročným prechodným obdobím z výstavby do správy budovy.
Vytvorte požiadavky založené s BIM objektami na dodávateľa, a sledujte ich stav a kvalitu informácií dodanú k samostatným inštaláciam a zariadeniam budovy.

Ste v dobrej spoločnosti

Free for everyone!

Our BIM Viewer is the fastest and best way to get your BIM models on site and in the hands of all project members.

Thanks for signing up!

Go to your email inbox to access your Dalux project and finish the registration. 

Pre všetkých zadarmo!

Náš prehliadač BIM je najrýchlejší a najlepší spôsob, ako dostať modely BIM na stavbu a do rúk všetkých členov projektu.

Ďakujeme za registráciu!

Prejdite do svojej e-mailovej schránky, aby ste získali prístup k svojmu projektu Dalux a dokončili registráciu.

Thank you for your registration!

You will soon receive an email with your Dalux project, where you can create your Dalux account.

Thank you for your registration!

You will soon receive an email with your Dalux project, where you can create your Dalux account.

Thank you for your registration!

You will soon receive an email with your Dalux project, where you can create your Dalux account.