User Day Bratislava

User Day Bratislava Slovenija 2023

Agenda 12:00 Vítanie hostí Úvodné slovo 14:10 Prestávka 14:30 15:30 Prestávka Nové funkcie Dalux a predstavenie budúceho vývoja systému 16:50 Poďakovanie a ukončenie 17:00 Večera a networking

User Day Praha

Dalux User day Prague

Agenda 08:00 Registrace Pavel Lacina Country Manager Filip Kalina Vedoucí útvaru digitalizace stavebních procesů Róbert Maják Senior construction consultant 10:10 Přestávka Reka Kameny Customer Success Manager Marek Snyrch PM / CDE specialista 11:30 Přestávka Digital Construction: Factors for success from a UK perspective Tomas Fritz Customer Success Manager David Pätoprstý Customer Success Manager 13:00 Oběd […]