Zapisniki sestankov

Na spletnem seminarju bomo predstavili kako nam funkcionalnost »Sestanki« omogoča enostavno in učinkovito načrtovanje koordinacijskih sestankov z drugimi deležniki projekta. S to funkcionalnostjo lahko organizirate in vodite sestanke, priložite dokumente k točkam sestanka in povezujete obstoječe oziroma kreirate nove komentarje in opravila k točkam zapisnika sestanka.

Vsebina spletnega seminarja:

    • Zakaj digitalizirati zapisnike in kakšna je prednost vodenja sestankov znotraj Daluxa?
    • Prikaz avtomatskega kreiranja povabil na sestanek
    • Prikaz enostavnega beleženja prisotnosti na sestanku
    • Kreiranje novih oziroma povezava obstoječih komentarjev in opravil k točkam zapisnika
    • Povezava fotografij in dokumentov k točkam zapisnika

Miha Bartok

Customer Success Manager

Miha je gradbeni inženir z večletnimi izkušnjami na večjih infrastrukturnih in visokogradniških gradbenih projektih. Je velik tehnološki navdušenec, zato ga je uporaba BIM metodologije dela pritegnila že v študentskih letih, ko si je za diplomsko in magistrsko nalogo izbral tematiki povezani z digitalizacijo gradbene panoge. Vse od takrat si prizadeva, da bi v kar največji možni meri pomagal gradbeni panogi, ki je ena izmed najmanj digitaliziranih panog na svetu, v procesu digitalizacije. Kot vodja zadovoljstva strank na Daluxu sedaj svojo vizijo tudi uresničuje.

Free for everyone!

Our BIM Viewer is the fastest and best way to get your BIM models on site and in the hands of all project members.

Thanks for signing up!

Go to your email inbox to access your Dalux project and finish the registration. 

Free for everyone!

Thanks for signing up!

Go to your email inbox to access your Dalux project and finish the registration. 

Our BIM Viewer is the fastest and best way to get your BIM models on site and in the hands of all project members.

Thank you for your registration!

You will soon receive an email with your Dalux project, where you can create your Dalux account.