Dalux Summit 2019 välkomnar mer än 500 personer

Detta år välkomnade vi mer än 500 personer från 27 olika länder, dubbelt så många som förra året. Vi är glada att se ett stort intresse hos så många professionella inom byggbranschen som vill hjälpa oss nå vårt huvudmål: att skapa en cool produkt. Evenemanget samlade Dalux Build och DaluxFM kunder. Deltagarna hade möjlighet att […]

Dalux Summit 2019 welcomed more than 500 people

At this year’s Dalux Summit, we welcomed more than 500 people from 27 countries. This is twice as much as last year. We were pleased to see so many construction professionals interested in helping us reach our main goal: creating a cool product. The event brought together Dalux Build and FM customers. The participants had […]