Využití nástrojů CDE pro generálního dodavatele stavby 

Na tomto webináři si ukážeme praktické příklady spolupráce pro stavební mamagement – přístup k publikované PD, vytendrování subdodavatelů a následnou spolupráci na stavbě pro účely kontroly kvality a bezpečnosti práce. Dále také nastavení spolupráce mezi investorem, zhotovitelem stavby a jeho subdodavateli.

Program webináře:

 • Přístup k publikované PD
 • Ukázka založení tendru pro transparentní sesbírání CN
 • Otevření zápisu ze schůzky – Kontrolní den stavby
 • Využití QR z pohledu pracovníka na stavbě
 • Kontrola montáže vykonané práce subdodavatele
 • Zápis vykonané práce do stavebního deníku
 • Kontrola práce z pohledu GDS a/nebo TDI
 • Zadávání úloh za účelem odstranění vad a nedodělků
 • Průběžná tvorba fotodokumentace a/nebo 360° fotek
 • Průběžné bezpečnostní kontroly stavby BOZP manažerem
 • Zaznamenání BOZP pozorování
 • Vytvoření výkazu výměr z BIM modelu
 • Využití BIM modelu v CDE pro účely stavby

David Pätoprstý

Customer Success Manager

Dávid je Customer Success Manager s předchozími praktickými zkušenostmi s digitalizací ve developersko stavební firme jako výrobní BIM specialista zodpovědný za implementaci CDE nástrojů do procesu.

Tomáš Fritz

Customer Success Manager

Tomáš začal jako projektant a následně prošel různými pozicemi na stavbě i v kanceláři a má praktické zkušenosti s digitalizací ve velkých stavebních firmách jako BIM koordinátor i VDC Manager.

Free for everyone!

Our BIM Viewer is the fastest and best way to get your BIM models on site and in the hands of all project members.

Thanks for signing up!

Go to your email inbox to access your Dalux project and finish the registration. 

Free for everyone!

Thanks for signing up!

Go to your email inbox to access your Dalux project and finish the registration. 

Our BIM Viewer is the fastest and best way to get your BIM models on site and in the hands of all project members.

Thank you for your registration!

You will soon receive an email with your Dalux project, where you can create your Dalux account.